Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Witamy w internetowym serwisie
Karty Kierunku Uniwersytetu Śląskiego

Karta Kierunku jest narzędziem służącym do gromadzenia kompletu informacji o programach kształcenia wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim. W serwisie znajdują się między innymi szczegółowe charakterystyki kierunków i specjalności, efekty kształcenia, plany studiów, opisy modułów oraz przypisane do nich punkty ECTS.
Informator prezentuje ofertę dydaktyczną Uczelni na dwa sposoby:

  • Po pierwsze, z myślą o kandydatach na studia oraz studentach, prezentuje kompletne programy studiów dla poszczególnych cykli kształcenia. Dzięki temu kandydaci oraz studenci mogą w każdej chwili sprawdzić jakie dokładnie zajęcia będą musieli zrealizować w trakcie swoich studiów na danym kierunku. W tym celu należy wejść w zakładkę Katalog Kierunków (Programme Catalogue) i wybrać właściwy kierunek spośród oferty wydziałów.

  • Po drugie, z myślą o studentach przyjeżdżających na Uniwersytet Śląski w ramach programów wymiany studentów (np. ERASMUS+, MOST), zawiera informacje o ofercie modułów zajęć, które są przewidziane do realizacji w danym semestrze konkretnego roku akademickiego. W tym celu należy wejść w zakładkę Katalog Modułów (Module Catalogue) i skorzystać z narzędzia do wyszukiwania.
Dodatkowo serwis publikuje informację o ofercie studiów w języku angielskim.

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |