University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
A
[in Polish] Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym [PPW_BIOM] Polish E 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Dydaktyka ogólna [PPW_DO] Polish E 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Emisja głosu [PPW_EG_] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [PPW_J] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Logika [PPW_LOG] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka wychowania przedszkolnego (sem.1) [PPW_MET_WP] Polish Z 2 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł sportowy [PPW_MS] Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ochrona własności intelektualnej [PPW_OWI] Polish Z 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika ogólna [PPW_PED_OG] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika przedszkolna [PPW_PED_P] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika wczesnoszkolna [PPW_PED_W] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Problemy współczesnej socjologii [PPW_PWSOCJ] Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia ogólna [PPW_PS_OG] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zajęcia umuzykalniające [PPW_ZM] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem.1) [PPW_PRZED_PRAKT 1] Polish Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Placówki pedagogiczne we wsparciu rozwoju dziecka (zajęcia terenowe) [PPW_PLAC-WSPAR] Polish Z 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
A
[in Polish] Blok fakultatywny G – osoba mająca świadomość swoich zainteresowań [PPW_FAG_ZAINT] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia wychowania [PPW_HW] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [PPW_J] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka wychowania przedszkolnego (sem.2) [PPW_MET_WP_E] Polish E 2 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł sportowy [PPW_MS] Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Plastyczne warsztaty twórcze [PPW_PLAST] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy edukacji matematycznej w klasach początkowych [PPW_POD_EDMAT] Polish Z 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy edukacji przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III [PPW_PEPP] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy edukacji społecznej w przedszkolu i klasach I-III [PPW_PESPOŁ] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy systemowe kształcenia językowego dziecka [PPW_PSKSZTJĘZ] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia rozwojowa [PPW_PS_ROZ] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria wychowania [PPW_TW] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Metodyka edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia praktyczne (sem.2) [PPW_EDWCZ_PRAKT 1] Polish Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem.2; sem.3) [PPW_PRZED_PRAKT 2] Polish Z 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
A
[in Polish] Blok fakultatywny E – członek zespołu/zespołów [PPW_FAE_ZESP] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [PPW_J] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) [PPW_MET_EDMAT] Polish Z 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) [PPW_MET_EDPOL] Polish Z 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III [PPW_MESPP] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji wczesnoszkolnej [PPW_MEW] Polish Z 1 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy edukacji muzycznej dziecka [PPW_POD_EDMUZ] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy edukacji plastycznej dziecka [PPW_POD_EDPLAST] Polish Z 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy higieny i bezpieczeństwa z ergonomią [PPW_PHIGBEZ] Polish Z 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy kształcenia kultury fizycznej dziecka [PPW_POD_KFD] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Technologie informacyjno – komunikacyjne [PPW_TIK] Polish Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zabawa w stymulacji rozwoju mowy dziecka [PPW_ZAB_ROZ_MOW] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Metodyka edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia praktyczne (sem.3; sem.4) [PPW_EDWCZ_PRAKT 2] Polish Z 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem.2; sem.3) [PPW_PRZED_PRAKT 2] Polish Z 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyka zawodowa ciągła (sem.3) [PPW_PRAK_ZAW] Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
SEMESTER 4
A
[in Polish] Blok fakultatywny C – erudyta [PPW_FAC_ERUD] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Diagnoza i terapia logopedyczna [PPW_DIAGLOG] Polish Z 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Diagnoza psychopedagogiczna dzieci w przedszkolu i klasach I-III [PPW_DIAGPSYCH] Polish E 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Gry i zabawy w pracy z dziećmi [PPW_GIZ] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [PPW_J – 4E] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kultura fizyczna i bezpieczeństwo w przedszkolu i klasach I-III [PPW_KFIBEZ1] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.4) [PPW_MET_EDMAT 1] Polish Z 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III [PPW_MET_EDMUZ_1] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III [PPW_MET_EDPLAST 1] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.4) [PPW_MET_EDPOL1] Polish Z 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III (sem.4) [PPW_MESPP_E] Polish E 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Metodyka edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia praktyczne (sem.3; sem.4) [PPW_EDWCZ_PRAKT 2] Polish Z 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
A
[in Polish] Blok fakultatywny D – spolegliwy opiekun [PPW_FAD_OPIEK] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kultura fizyczna i bezpieczeństwo w przedszkolu i klasach I-III [PPW_KFIBEZ 2] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.5) [PPW_MET_EDMAT E] Polish E 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III [PPW_MET_EDMUZ_1] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III [PPW_MET_EDPLAST 2] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.5) [PPW_MET_EDPOL_E] Polish E 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika specjalna [PPW_PED_SPEC] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy edukacji informatycznej [PPW_POD_EDINF] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III [PPW_POD_EDTECH] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka [PPW_WWR] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Praktyka zawodowa ciągła (sem. 5) [PPW_PRAK_ZAW 2] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
SEMESTER 6
A
[in Polish] Blok fakultatywny F – człowiek pozytywnie nastawiony do nowych doświadczeń i poszukujący nowych rozwiązań [PPW_FAF_DOŚW] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Korekta zaburzeń rozwoju dziecka [PPW_KZRD] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kształcenie literackie w wychowaniu i edukacji [PPW_KL] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kultura języka z retoryką [PPW_KJR] Polish Z 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Media w pracy nauczyciela [PPW_MPN] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia badań pedagogicznych [PPW_M1] Polish Z 1 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji informatycznej [PPW_MET_EDINF] Polish Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III [PPW_MET_EDMUZ_1] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III (sem.6) [PPW_MET_EDTECH1] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł do wyboru: Techniki teatralne w pracy nauczyciela [PPW_TT] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pierwsza pomoc przedmedyczna [PPW_PPP] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polisensoryczna analiza i interpretacja tekstu literackiego w edukacji i terapii [PPW_PA] Polish Z 2 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Proseminarium [PPW_PROSEM] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 7
A
[in Polish] Blok fakultatywny H – człowiek etyczny [PPW_FAH_ETYK] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia badań pedagogicznych [PPW_M2] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji informatycznej [PPW_MET_EDINF] Polish Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III (sem.7) [PPW_MET_EDTECH2] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka kształcenia zintegrowanego [PPW_MET_KSZTZINT] Polish E 2 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka nauczania języka obcego małego dziecka [PPW_MNJOMD] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł do wyboru: Nowe technologie w edukacji i wychowaniu [PPW_NTWEIW] Polish Z 3 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł do wyboru: Współpraca przedszkola i szkoły z rodziną dziecka [PPW_WR] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Neurodydaktyczne podstawy edukacji [PPW_NPE] Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika mediów [PPW_PED_M] Polish E 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy psychologii społecznej [PPW_PPS] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia nauczania-uczenia się [PPW_PS_NU] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci [PPW_PP_NJOD] Polish Z 2 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 1 [PPW_Se1] Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 8
A
[in Polish] Blok fakultatywny B – ekspert od wspierania rozwoju [PPW_FAB_WROZ] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Komunikacja interpersonalna z dzieckiem [PPW_KID] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka nauczania języka obcego małego dziecka [PPW_MNJOMD2] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych [PPW_MET_PK] Polish E 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł do wyboru: Edukacja zdrowotna [PPW_ED_ZDR] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł do wyboru: Innowacje w pracy nauczyciela [PPW_INN] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika społeczna [PPW_PED_SPOŁ] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika twórczości [PPW_PED_TWÓR] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rytmika i taniec [PPW_RYT_TAN] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 2 [PPW_Se2] Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne kierunki pedagogiczne [PPW_WKP] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 9
A
[in Polish] Alternatywne formy pracy przedszkola [PPW_AF] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Blok fakultatywny A – refleksyjny praktyk [PPW_FAA_PRAK] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Edukacja regionalna i międzykulturowa [PPW_ED_MIĘDZY] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Gry i zabawy matematyczne [PPW_GRY_MAT] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Koncepcje filozofii i etyki [PPW_KFE] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł do wyboru: Warsztaty rozwoju osobowego nauczyciela [PPW_WRO] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika porównawcza [PPW_PED_POR] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika rodziny [PPW_PED_RODZ] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pomiar w edukacji [PPW_POM_EDUK] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praca z dzieckiem zdolnym [PPW_ZDOL] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi [PPW_TRUDN] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Propedeutyka arteterapii [PPW_PART] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 3 [PPW_Se3] Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Statystyka [PPW_St] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 10
A
[in Polish] Blok fakultatywny I – Organizacja czasu wolnego (Leisure time organizing) [PPW_FAC_ORCZAWOL] English Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł do wyboru: Metody aktywizujące w edukacji [PPW_MET_AKT] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł do wyboru: Rozwijanie kompetencji wychowawczych [PPW_RKW] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł do wyboru: Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela [PPW_SWZ] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedeutologia [PPW_PEDEUT] Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawne podstawy opieki, wychowania i edukacji dziecka [PPW_PRAW_OP] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo oświatowe i status zawodowy nauczyciela [PPW_PRAW_OŚWIAT] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 4 [PPW_Se4] Polish E 11 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współpraca nauczyciela ze środowiskiem [PPW_WN] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact