University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
A
PPW_BIOM [in Polish] Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym Polish E 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_DO [in Polish] Dydaktyka ogólna Polish E 3 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_EG_ [in Polish] Emisja głosu Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_J [in Polish] Język obcy Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_LOG [in Polish] Logika Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_WP [in Polish] Metodyka wychowania przedszkolnego (sem.1) Polish Z 2 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_OWI [in Polish] Ochrona własności intelektualnej Polish Z 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PED_OG [in Polish] Pedagogika ogólna Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PED_P [in Polish] Pedagogika przedszkolna Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PED_W [in Polish] Pedagogika wczesnoszkolna Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PS_OG [in Polish] Psychologia ogólna Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PWSOCJ [in Polish] Problemy współczesnej socjologii Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_ZM [in Polish] Zajęcia umuzykalniające Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
PPW_PLAC-WSPAR [in Polish] Placówki pedagogiczne we wsparciu rozwoju dziecka (zajęcia terenowe) Polish Z 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PRZED_PRAKT 1 [in Polish] Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem.1) Polish Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
A
PPW_FAG_ZAINT [in Polish] Blok fakultatywny G – osoba mająca świadomość swoich zainteresowań Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_HW [in Polish] Historia wychowania Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_J [in Polish] Język obcy Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_WP_E [in Polish] Metodyka wychowania przedszkolnego (sem.2) Polish E 2 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PEPP [in Polish] Podstawy edukacji przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PESPOŁ [in Polish] Podstawy edukacji społecznej w przedszkolu i klasach I-III Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PLAST [in Polish] Plastyczne warsztaty twórcze Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_POD_EDMAT [in Polish] Podstawy edukacji matematycznej w klasach początkowych Polish Z 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PSKSZTJĘZ [in Polish] Podstawy systemowe kształcenia językowego dziecka Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PS_ROZ [in Polish] Psychologia rozwojowa Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_TW [in Polish] Teoria wychowania Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
PPW_EDWCZ_PRAKT 1 [in Polish] Metodyka edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia praktyczne (sem.2) Polish Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PRZED_PRAKT 2 [in Polish] Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem.2; sem.3) Polish Z 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
A
PPW_FAE_ZESP [in Polish] Blok fakultatywny E – członek zespołu/zespołów Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_J [in Polish] Język obcy Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MESPP [in Polish] Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDMAT [in Polish] Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) Polish Z 3 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDPOL [in Polish] Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) Polish Z 3 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MEW [in Polish] Metodyka edukacji wczesnoszkolnej Polish Z 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PHIGBEZ [in Polish] Podstawy higieny i bezpieczeństwa z ergonomią Polish Z 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_POD_EDMUZ [in Polish] Podstawy edukacji muzycznej dziecka Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_POD_EDPLAST [in Polish] Podstawy edukacji plastycznej dziecka Polish Z 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_POD_KFD [in Polish] Podstawy kształcenia kultury fizycznej dziecka Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_TIK [in Polish] Technologie informacyjno – komunikacyjne Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_ZAB_ROZ_MOW [in Polish] Zabawa w stymulacji rozwoju mowy dziecka Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
PPW_EDWCZ_PRAKT 2 [in Polish] Metodyka edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia praktyczne (sem.3; sem.4) Polish Z 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PRAK_ZAW [in Polish] Praktyka zawodowa ciągła (sem.3) Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
PPW_PRZED_PRAKT 2 [in Polish] Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem.2; sem.3) Polish Z 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
A
PPW_DIAGLOG [in Polish] Diagnoza i terapia logopedyczna Polish Z 3 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_DIAGPSYCH [in Polish] Diagnoza psychopedagogiczna dzieci w przedszkolu i klasach I-III Polish E 3 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_FAC_ERUD [in Polish] Blok fakultatywny C – erudyta Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_GIZ [in Polish] Gry i zabawy w pracy z dziećmi Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_J – 4E [in Polish] Język obcy Polish E 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_KFIBEZ1 [in Polish] Kultura fizyczna i bezpieczeństwo w przedszkolu i klasach I-III Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MESPP_E [in Polish] Metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III (sem.4) Polish E 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDMAT 1 [in Polish] Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.4) Polish Z 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDMUZ_1 [in Polish] Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDPLAST 1 [in Polish] Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDPOL1 [in Polish] Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem. 4) Polish Z 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
PPW_EDWCZ_PRAKT 2 [in Polish] Metodyka edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia praktyczne (sem.3; sem.4) Polish Z 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
A
PPW_FAD_OPIEK [in Polish] Blok fakultatywny D – spolegliwy opiekun Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_KFIBEZ2 [in Polish] Kultura fizyczna i bezpieczeństwo w przedszkolu i klasach I-III Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDMAT E [in Polish] Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.5) Polish E 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDMUZ_1 [in Polish] Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDPLAST 2 [in Polish] Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDPOL_E [in Polish] Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.5) Polish E 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PED_SPEC [in Polish] Pedagogika specjalna Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_POD_EDINF [in Polish] Podstawy edukacji informatycznej Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_POD_EDTECH [in Polish] Podstawy edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_WWR [in Polish] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
PPW_PRAK_ZAW 2 [in Polish] Praktyka zawodowa ciągła (sem. 5) Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
SEMESTER 6
A
PPW_FAF_DOŚW [in Polish] Blok fakultatywny F – człowiek pozytywnie nastawiony do nowych doświadczeń i poszukujący nowych rozwiązań Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_KJR [in Polish] Kultura języka z retoryką Polish Z 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_KL [in Polish] Kształcenie literackie w wychowaniu i edukacji Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_KZRD [in Polish] Korekta zaburzeń rozwoju dziecka Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_M1 [in Polish] Metodologia badań pedagogicznych Polish Z 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDINF [in Polish] Metodyka edukacji informatycznej Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDMUZ_1 [in Polish] Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDTECH1 [in Polish] Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III (sem.6) Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MPN [in Polish] Media w pracy nauczyciela Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PA [in Polish] Polisensoryczna analiza i interpretacja tekstu literackiego w edukacji i terapii Polish Z 2 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PPP [in Polish] Pierwsza pomoc przedmedyczna Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PROSEM [in Polish] Proseminarium Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_TT [in Polish] Moduł do wyboru: Techniki teatralne w pracy nauczyciela Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 7
A
PPW_FAH_ETYK [in Polish] Blok fakultatywny H – człowiek etyczny Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_M2 [in Polish] Metodologia badań pedagogicznych Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDINF [in Polish] Metodyka edukacji informatycznej Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_EDTECH2 [in Polish] Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III (sem.7) Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_KSZTZINT [in Polish] Metodyka kształcenia zintegrowanego Polish E 2 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MNJOMD [in Polish] Metodyka nauczania języka obcego małego dziecka Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_NPE [in Polish] Neurodydaktyczne podstawy edukacji Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_NTWEIW [in Polish] Moduł do wyboru: Nowe technologie w edukacji i wychowaniu Polish Z 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PED_M [in Polish] Pedagogika mediów Polish E 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PP_NJOD [in Polish] Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci Polish Z 2 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PPS [in Polish] Podstawy psychologii społecznej Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PS_NU [in Polish] Psychologia nauczania-uczenia się Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_Se1 [in Polish] Seminarium 1 Polish Z 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
PPW_WR [in Polish] Moduł do wyboru: Współpraca przedszkola i szkoły z rodziną dziecka Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 8
A
PPW_ED_ZDR [in Polish] Moduł do wyboru: Edukacja zdrowotna Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_FAB_WROZ [in Polish] Blok fakultatywny B – ekspert od wspierania rozwoju Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_INN [in Polish] Moduł do wyboru: Innowacje w pracy nauczyciela Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_KID [in Polish] Komunikacja interpersonalna z dzieckiem Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_PK [in Polish] Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Polish E 3 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MNJOMD2 [in Polish] Metodyka nauczania języka obcego małego dziecka Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PED_SPOŁ [in Polish] Pedagogika społeczna Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PED_TWÓR [in Polish] Pedagogika twórczości Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_RYT_TAN [in Polish] Rytmika i taniec Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_Se2 [in Polish] Seminarium 2 Polish Z 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
PPW_WKP [in Polish] Współczesne kierunki pedagogiczne Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 9
A
PPW_AF [in Polish] Alternatywne formy pracy przedszkola Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_ED_MIĘDZY [in Polish] Edukacja regionalna i międzykulturowa Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_FAA_PRAK [in Polish] Blok fakultatywny A – refleksyjny praktyk Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_GRY_MAT [in Polish] Gry i zabawy matematyczne Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_KFE [in Polish] Koncepcje filozofii i etyki Polish Z 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PART [in Polish] Propedeutyka arteterapii Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PED_POR [in Polish] Pedagogika porównawcza Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PED_RODZ [in Polish] Pedagogika rodziny Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_POM_EDUK [in Polish] Pomiar w edukacji Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_Se3 [in Polish] Seminarium 3 Polish Z 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
PPW_St [in Polish] Statystyka Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_TRUDN [in Polish] Praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_WRO [in Polish] Moduł do wyboru: Warsztaty rozwoju osobowego nauczyciela Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_ZDOL [in Polish] Praca z dzieckiem zdolnym Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 10
A
PPW_FAC_ORCZAWOL [in Polish] Blok fakultatywny I – Organizacja czasu wolnego (Leisure time organizing) English Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_MET_AKT [in Polish] Moduł do wyboru: Metody aktywizujące w edukacji Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PEDEUT [in Polish] Pedeutologia Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PRAW_OP [in Polish] Prawne podstawy opieki, wychowania i edukacji dziecka Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_PRAW_OŚWIAT [in Polish] Prawo oświatowe i status zawodowy nauczyciela Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_RKW [in Polish] Moduł do wyboru: Rozwijanie kompetencji wychowawczych Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_Se4 [in Polish] Seminarium 4 Polish E 11 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
PPW_SWZ [in Polish] Moduł do wyboru: Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPW_WN [in Polish] Współpraca nauczyciela ze środowiskiem Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact