University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
[in Polish] Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania [PS_K_BP] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Filozofia i etyka [PS_O_FE] Polish E 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia ogólna [PS_PP_PO] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia rozwojowa [PS_PP_PR] Polish Z 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia ogólna [PS_O_SO] Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Trening integracyjny [PS_K_TI] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do pedagogiki [PS_PP_WP] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Moduł praktyczny asystencki [PS_PP_MPA] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Lektorat języka obcego 1 [PS_WP_MJ1] depending on the choice Z 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
[in Polish] Pierwsza pomoc przedmedyczna [PS_WP_PPP] Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Technologie informacyjne [PS_WP_TI] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
[in Polish] Dydaktyka ogólna [PS_K_DO] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia wychowania [PS_PP_HW] Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedeutologia [PS_PP_P] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy pedagogiki osób ze spektrum autyzmu [PS_K_ASD] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną [PS_K_NI] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria wychowania [PS_K_TW] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej [PS_K_WPS] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Moduł praktyczny – kształcenie kierunkowe 1 [PS_K_MP1] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Emisja głosu [PS_WP_EG] Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Lektorat języka obcego 2 [PS_WP_MJ2] depending on the choice Z 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
[in Polish] Antropologia kulturowa [PS_O_AK] Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Dydaktyka specjalna 1 [PS_K_DS1] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy surdopedagogiki [PS_K_S] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy tyflopedagogiki [PS_K_T] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia kształcenia dzieci i młodzieży [PS_K_PKDM] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną [PS_NI_ERO] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Moduł praktyczny - kształcenie kierunkowe 2 [PS_K_MP2] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Lektorat języka obcego 3 [PS_WP_MJ3] depending on the choice Z 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
[in Polish] Dydaktyka specjalna 2 [PS_K_DS2] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kształcenie integracyjne i włączające [PS_W_WPS] Polish E 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia badań społecznych 1 [PS_MD_MBS1] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy pedagogiki leczniczej [PS_K_L] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży [PS_K_PK] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Społeczne podziały i nierówność [SP_W_SPN] Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną [PS_NI_MA] Polish E 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną [PS_NI_PAE] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Lektorat języka obcego 4 [PS_WP_MJ4] depending on the choice E 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
[in Polish] Diagnostyka w pedagogice specjalnej [PS_K_DPS] Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia badań społecznych 2 [PS_MD_MBS2] Polish Z 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [PS_W_MSPE] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika społeczna [P_K_PS] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej [PS_K_R] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy prawne opieki, wychowania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami [PS_K_PPO] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji wczesnoszkolnej [PS_NI_MLEW] Polish E 6 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Praktyka z tutoringiem (edukacja włączająca) [PS_W_PT] Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Kultura języka [PS_WP_KJ] Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
[in Polish] Andragogika specjalna z elementami gerontologii [PS_K_ASG] Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ochrona własności intelektualnej [PS_O_OWI] Polish Z 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy pedagogiki osób uzdolnionych i wybitnie zdolnych [PS_K_UZ] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Proseminarium [PS_MD_P] Polish Z 3 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka [PS_K_PWP] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychopatologia [PS_K_P] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Terapia w pedagogice specjalnej [PS_K_TP] Polish E 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III etapie edukacji [PS_NI_ML] Polish E 6 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną_1 [PS_NI_MUZ] Polish Z 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 7
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
[in Polish] Animacja społeczno-kulturalna osób z niepełnosprawnościami [PK_K_ASK] Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych [PS_W_MKK] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Programy wychowawcze i profilaktyczne w edukacji [PS_W_PWP] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rewalidacja indywidualna [PS_W_RI] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 1 [PS_MD_S1] Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Statystyka [PS_MD_ST] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną_2 [PS_NI_MUZ_2] Polish E 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka [PS_NI_WWR] Polish E 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Praktyka zawodowa wakacyjna (edukacja włączająca) po III r. [PS_W_PW] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
[in Polish] Praktyka z tutoringiem (specjalnościowa) [PS_NI_PT1] Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
SEMESTER 8
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
[in Polish] Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych [PS_W_KP] Polish Z 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konteksty organizacyjne w edukacji włączającej [PS_W_KOE] Polish E 3 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praca z rodziną w kryzysie [PS_K_PRK] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia rehabilitacji [PS_K_PR] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 2 [PS_MD_S2] Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Twórczy warsztat pracy pedagoga specjalnego 1 [PS_PP_TW1] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia [PS_W_WOP] Polish E 6 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną [PS_NI_DF] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy prawne zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną [PS_NI_PP] Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 9
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
[in Polish] Metody aktywizujące w edukacji [PS_W_MA] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rehabilitacja i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami [PS_K_RAZ] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 3 [PS_MD_S3] Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Twórczy warsztat pracy pedagoga specjalnego 2 [PS_PP_TW2] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Tworzenie środowiska włączającego (projekt terenowy) [PS_W_TŚW] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zagrożenia i patologie społeczne [PS_W_ZPS] Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Alternatywna i wspomagająca komunikacja [PS_NI_AAC] Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy logopedii w pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną [PS_NI_PL] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Problemy dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną [PS_NI_D] Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Praktyka zawodowa (specjalnościowa) wakacyjna po IV r. [PS_NI_PW] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
SEMESTER 10
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
[in Polish] Metody i formy pracy w środowisku wielokulturowym [PS_W_MAE] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka zajęć socjoterapeutycznych [PS_W_MS] Polish Z 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy arteterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnościami [PS_PP_PA] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy pracy z uchodźcami i imigrantami [PS_W_PPU] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 4 [PS_MD_S4] Polish Z 7 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami [PS_K_SRN] Polish E 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Elementy terapii zajęciowej [PS_NI_TZ] English Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną [PS_NI_MPRW] Polish E 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Społeczne i kulturowe aspekty niepełnosprawności intelektualnej [PS_NI_SK] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact