University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
PS_K_BP [in Polish] Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_TI [in Polish] Trening integracyjny Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_O_FE [in Polish] Filozofia i etyka Polish E 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_O_SO [in Polish] Socjologia ogólna Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_PP_PO [in Polish] Psychologia ogólna Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_PP_PR [in Polish] Psychologia rozwojowa Polish Z 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_PP_WP [in Polish] Wprowadzenie do pedagogiki Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
PS_PP_MPA [in Polish] Moduł praktyczny asystencki Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] Inne wymagania
PS_WP_MJ1 [in Polish] Lektorat języka obcego 1 depending on the choice Z 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
PS_WP_PPP [in Polish] Pierwsza pomoc przedmedyczna Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_WP_TI [in Polish] Technologie informacyjne Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
PS_K_ASD [in Polish] Podstawy pedagogiki osób ze spektrum autyzmu Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_DO [in Polish] Dydaktyka ogólna Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_NI [in Polish] Podstawy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_TW [in Polish] Teoria wychowania Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_WPS [in Polish] Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_PP_HW [in Polish] Historia wychowania Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_PP_P [in Polish] Pedeutologia Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
PS_K_MP1 [in Polish] Moduł praktyczny – kształcenie kierunkowe 1 Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] Inne wymagania
PS_WP_EG [in Polish] Emisja głosu Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_WP_MJ2 [in Polish] Lektorat języka obcego 2 depending on the choice Z 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
PS_K_DS1 [in Polish] Dydaktyka specjalna 1 Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_PKDM [in Polish] Psychologia kształcenia dzieci i młodzieży Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_S [in Polish] Podstawy surdopedagogiki Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_T [in Polish] Podstawy tyflopedagogiki Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_O_AK [in Polish] Antropologia kulturowa Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
PS_ASD_PF [in Polish] Psychospołeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu na przestrzeni życia Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
PS_K_MP2 [in Polish] Moduł praktyczny - kształcenie kierunkowe 2 Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] Inne wymagania
PS_WP_MJ3 [in Polish] Lektorat języka obcego 3 depending on the choice Z 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
PS_K_DS2 [in Polish] Dydaktyka specjalna 2 Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_L [in Polish] Podstawy pedagogiki leczniczej Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_PK [in Polish] Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_MD_MBS1 [in Polish] Metodologia badań społecznych 1 Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_WPS [in Polish] Kształcenie integracyjne i włączające Polish E 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP_W_SPN [in Polish] Społeczne podziały i nierówność Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
PS_ASD_M [in Polish] Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu Polish E 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_ASD_TD [in Polish] Metody psychologiczno- pedagogiczne w terapii osób ze spektrum autyzmu – terapie dyrektywne Polish E 3 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_ASD_TUS [in Polish] Metodyka treningu umiejętności społecznych Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
PS_WP_MJ4 [in Polish] Lektorat języka obcego 4 depending on the choice E 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
P_K_PS [in Polish] Pedagogika społeczna Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_DPS [in Polish] Diagnostyka w pedagogice specjalnej Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_PPO [in Polish] Podstawy prawne opieki, wychowania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_R [in Polish] Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_MD_MBS2 [in Polish] Metodologia badań społecznych 2 Polish Z 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_MSPE [in Polish] Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
PS_ASD_MEW [in Polish] Metodyka wychowania i kształcenia uczniów ze spektrum autyzmu w edukacji wczesnoszkolnej Polish E 6 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
PS_W_PT [in Polish] Praktyka z tutoringiem (edukacja włączająca) Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] Inne wymagania
PS_WP_KJ [in Polish] Kultura języka Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
PS_K_ASG [in Polish] Andragogika specjalna z elementami gerontologii Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_P [in Polish] Psychopatologia Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_PWP [in Polish] Psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_TP [in Polish] Terapia w pedagogice specjalnej Polish E 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_UZ [in Polish] Podstawy pedagogiki osób uzdolnionych i wybitnie zdolnych Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_MD_P [in Polish] Proseminarium Polish Z 3 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
PS_O_OWI [in Polish] Ochrona własności intelektualnej Polish Z 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
PS_ASD_MS [in Polish] Metodyka wychowania i kształcenia uczniów ze spektrum autyzmu na II i III etapie edukacyjnym Polish E 6 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_ASD_MWK [in Polish] Metodyka współorganizowania kształcenia uczniów ze spektrum autyzmu Polish Z 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 7
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
PK_K_ASK [in Polish] Animacja społeczno-kulturalna osób z niepełnosprawnościami Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_MD_S1 [in Polish] Seminarium 1 Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
PS_MD_ST [in Polish] Statystyka Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_MKK [in Polish] Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_PWP [in Polish] Programy wychowawcze i profilaktyczne w edukacji Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_RI [in Polish] Rewalidacja indywidualna Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
PS_ASD_TW [in Polish] Metody psychologiczno-pedagogiczne w terapii osób ze spektrum autyzmu- terapie wspomagające Polish Z 5 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_ASD_WWR [in Polish] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
PS_ASD_PT1 [in Polish] Praktyka z tutoringiem (specjalnościowa) Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
PS_W_PW [in Polish] Praktyka zawodowa wakacyjna (edukacja włączająca) po III r. Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
SEMESTER 8
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
PS_K_PR [in Polish] Psychologia rehabilitacji Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_K_PRK [in Polish] Praca z rodziną w kryzysie Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_MD_S2 [in Polish] Seminarium 2 Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
PS_PP_TW1 [in Polish] Twórczy warsztat pracy pedagoga specjalnego 1 Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_KOE [in Polish] Konteksty organizacyjne w edukacji włączającej Polish E 3 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_KP [in Polish] Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych Polish Z 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_WOP [in Polish] Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Polish E 6 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
PS_ASD_DP [in Polish] Diagnoza psychopedagogiczna uczniów ze spektrum autyzmu – profile funkcjonalne Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_ASD_PP [in Polish] Podstawy prawne zabezpieczenia społecznego osób ze spektrum autyzmu Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 9
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
PS_K_RAZ [in Polish] Rehabilitacja i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_MD_S3 [in Polish] Seminarium 3 Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
PS_PP_TW2 [in Polish] Twórczy warsztat pracy pedagoga specjalnego 2 Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_MA [in Polish] Metody aktywizujące w edukacji Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_TŚW [in Polish] Tworzenie środowiska włączającego (projekt terenowy) Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_ZPS [in Polish] Zagrożenia i patologie społeczne Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
PS_ASD_AAC [in Polish] Alternatywna i wspomagająca komunikacja osób ze spektrum autyzmu Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_ASD_MJK [in Polish] Mowa, język, komunikacja osób ze spektrum autyzmu Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_ASD_PD [in Polish] Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu Polish E 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
PS_ASD_PW [in Polish] Praktyka zawodowa (specjalnościowa_ASD) wakacyjna po IV r. Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
SEMESTER 10
[in Polish] Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności
PS_K_SRN [in Polish] Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami Polish E 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_MD_S4 [in Polish] Seminarium 4 Polish Z 7 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
PS_PP_PA [in Polish] Podstawy arteterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnościami Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_MAE [in Polish] Metody i formy pracy w środowisku wielokulturowym Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_MS [in Polish] Metodyka zajęć socjoterapeutycznych Polish Z 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_W_PPU [in Polish] Podstawy pracy z uchodźcami i imigrantami Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
PS_ASD_NT [in Polish] Nowe technologie w edukacji osób ze spektrum autyzmu Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_ASD_RZS [in Polish] Rehabilitacja społeczno - zawodowa i zatrudnienie osób ze spektrum autyzmu Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_ASD_SK [in Polish] Społeczne i kulturowe aspekty autyzmu Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PS_ASD_TZ [in Polish] Elementy terapii zajęciowej English Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact