University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] A_Przedmioty obowiązkowe i fakultatywne
[in Polish] Humanistyka cyfrowa [01-KC-S1-HC01] Polish E 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język w zachowaniach społecznych [01-KC-S1-JwZS01] Polish Z 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy programowania [01-KC-S1-PP01] Polish Z 6 15 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria komunikacja [01-KC-S1-TK01] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wstęp do informatyki [01-KC-S1WdI01] Polish E 6 15 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zróżnicowanie przestrzeni komunikacyjnej [01-KC-S1-ZPK01] Polish Z 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] C_Inne wymagania
[in Polish] Język obcy 1 [01-KC-S1-JO101] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie fizyczne [32-WF1] Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] A_Przedmioty obowiązkowe i fakultatywne
[in Polish] Fundraising i pozyskiwanie funduszy [01-KC-S1-FiPF02] Polish Z 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Internet rzeczy (IoT) [01-KC-S1IR02] Polish Z 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy wiedzy o nowych mediach i cybersztuce [01-KC-S1-PWoNMiC02] Polish Z 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Programowanie [01-KC-S1-P02] Polish E 6 15 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Retoryka, argumentacja, perswazja [01-KC-S1-RAP02] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztaty autoprezentacji i budowania wizerunku [01-KC-S1-WAiBW02] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wiedza o kulturze 1 [01-KC-S1-WoK102] Polish Z 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] C_Inne wymagania
[in Polish] Język obcy 2 [01-KC-S1-JO202] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie fizyczne [32-WF1] Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] A_Przedmioty obowiązkowe i fakultatywne
[in Polish] Błędy i bariery w komunikacji [01-KC-S1-BiBwK03] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Cyfrowe techniki audiowizualne [01-KC-S1-CTA03] Polish Z 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język jako system [01-KC-S1-JjS03] Polish E 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Komunikacja interpersonalna [01-KC-S1-KI03] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Media społecznościowe [01-KC-S1-MS03] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Programowanie ukierunkowane [01-KC-S1-PU03] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Tworzenie treści www [01-KC-S1TTW03] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wiedza o współczesnym świecie 1 [01-KC-S1-WoWŚ103] Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzenie projektem [01-KC-S3-ZP03] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] C_Inne wymagania
[in Polish] Język obcy 3 [01-KC-S1-JO303] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] A_Przedmioty obowiązkowe i fakultatywne
[in Polish] Aspekty prawne działań komunikacyjnych [01-KC-S1-APDK04] Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Komunikacja międzykulturowa [01-KC-S1-KM04] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy analizy danych [01-KC-S1-PAD04] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy neuronauki [01-KC-S1-PN04] Polish Z 3 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztaty kreatywnego pisania [01-KC-S1-WKP04] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wiedza o kulturze 2 [01-KC-S1-WoK204] Polish Z 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie treściami cyfrowymi [01-KC-S1-ZTC04] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie zespołem [01-KC-S1-ZZ04] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B_Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Praktyki zawodowe [01 -KC-S1-PZ04] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
[in Polish] C_Inne wymagania
[in Polish] Język obcy 4 [01-KC-S1-JO404] Polish E 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] A_Przedmioty obowiązkowe i fakultatywne
[in Polish] Analiza i kreacja tekstu perswazyjnego [01-KC-S1-AiKTP05] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Neuronauka w komunikacji [01-KC-S1-NwK05] Polish Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia dyplomowa 1 [01-KC-S1-PD105] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
[in Polish] Praktyka tekstu naukowego [01-KC-S1-PTN05] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe 1 [01-KC-S1-SD105] Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wiedza o bezpieczeństwie [01-KC-S1-WoB05] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wiedza o współczesnym świecie 2 [01-KC-S1-WoWŚ205] Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne problemy informatyki [01-KC-S1-WPI05] Polish E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zaawansowane metody analizy danych [01-KC-S1-ZMAD05] Polish Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzenie ryzkiem [01-KC-S1-ZR05] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] A_Przedmioty obowiązkowe i fakultatywne
[in Polish] Krytyczna analiza tekstu [01-KC-S1-KAT06] Polish Z 5 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia dyplomowa 2 [01-KC-S1-PD206] Polish Z 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe 2 [01-KC-S1-SD206] Polish Z 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact