Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kierunek studiów animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Wydział Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Kod edycji 12-S1AE14.2015
Kod programu 12-S1AE14
Język studiów polski
Cykl rozpoczęcia studiów 2015/2016Z
Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów stacjonarne
Liczba semestrów 6
Obszary, dziedziny, dyscypliny do których kierunek jest przyporządkowany
  • Obszar nauk humanistycznych
    • Nauki humanistyczne
      • Kulturoznawstwo
Tytuł zawodowy licencjat
Dalsze studia możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe
Kod ISCED 0314

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |