Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kierunek studiów inżynieria materiałowa
Wydział Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Kod edycji 08-S1MAA16.2016
Kod programu 08-S1MAA16
Język studiów angielski
Cykl rozpoczęcia studiów 2016/2017Z
Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Profil kształcenia ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów stacjonarne
Liczba semestrów 7
Obszary, dziedziny, dyscypliny do których kierunek jest przyporządkowany
  • Obszar nauk technicznych
    • Nauki techniczne
      • Inżynieria materiałowa
Tytuł zawodowy inżynier
Dalsze studia możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe
Kod ISCED 0715

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |