University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Programme requirements - interdisciplinary individual studies

[in Polish] W planie na rok 2019/20 nie uwzględniono modułów z języka angielskiego (poziom biegłości B2+), filozofii z elementami logiki, wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, prawa ochrony własności intelektualnej, które student musi zrealizować, aby uzyskać tytuł magistra psychologii. Efekty założone dla tych modułów student może osiągnąć w ramach zajęć na innych kierunkach.
Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
A
[in Polish] Biologiczne podstawy zachowania [06-PS-SM-002] Polish Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej [06-PS-SM-004] Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
A
[in Polish] Emocje i motywacja [06-PS-SM-010] Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia badań psychologicznych 1 [06-PS-SM-005] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Poznawcza psychologia stosowana [06-PS-SM-024] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Procesy poznawcze [06-PS-SM-009] Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarys neurobiologii [06-PS-SM-003] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
A
[in Polish] Osobowość [06-PS-SM-011] Polish E 8 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Propedeutyka psychologii pracy i organizacji [06-PS-SM-028] Polish E 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia [06-PS-SM-032] Polish E 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia różnic indywidualnych [06-PS-SM-012] Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia [06-PS-SM-014] Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
A
[in Polish] Propedeutyka psychologii klinicznej [06-PS-SM-030] Polish E 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Propedeutyka psychologii rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia [06-PS-SM-029] Polish E 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Propedeutyka psychologii sądowej [06-PS-SM-031] Polish E 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychiatria [06-PS-SM-027] Polish E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia społeczna [06-PS-SM-013] Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Statystyka w badaniach psychologicznych [06-PS-SM-006] Polish Z 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Stosowana psychologia rozwoju [06-PS-SM-023] Polish Z 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
A
[in Polish] Psychometria [06-PS-SM-015] Polish E 8 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychopatologia [06-PS-SM-018] Polish E 8 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M01 [06-PS-SM-SZ_M01] depending on the choice 2 30
[in Polish] Społeczna psychologia stosowana [06-PS-SM-026] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wybrane metody diagnozy psychologicznej [06-PS-SM-025] Polish Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
A
[in Polish] Diagnoza psychologiczna [06-PS-SM-016] Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Etyka zawodu psychologa [06-PS-SM-008] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M02 [06-PS-SM-SZ_M02] depending on the choice 4 30
[in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M03 [06-PS-SM-SZ_M03] depending on the choice 2 30
[in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M04 [06-PS-SM-SZ_M04] depending on the choice 2 30
B - INTERNSHIPS AND FIELD WORK
[in Polish] Praktyka po III roku [06-PS-SM-350] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0
SEMESTER 7
A
[in Polish] Metodologia badań psychologicznych 2 [06-PS-SM-007] Polish E 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pomoc psychologiczna [06-PS-SM-017] Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M05 [06-PS-SM-SZ_M05] depending on the choice 2 30
[in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M06 [06-PS-SM-SZ_M06] depending on the choice 4 15 15
[in Polish] Seminarium magisterskie - semestr 1 [06-PS-SM-401] Polish Z 3 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
C - OTHER REQUIREMENTS
[in Polish] Język angielski specjalistyczny [06-PS-SM-068] Polish E 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 8
A
[in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M07 [06-PS-SM-SZ_M07] depending on the choice 4 30
[in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M08 [06-PS-SM-SZ_M08] depending on the choice 3 30
[in Polish] Seminarium magisterskie - semestr 2 [06-PS-SM-402] Polish Z 3 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zaawansowana analiza danych [06-PS-SM-022] Polish E 8 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - INTERNSHIPS AND FIELD WORK
[in Polish] Praktyka po IV roku [06-PS-SM-360] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0
SEMESTER 9
A
[in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M09 [06-PS-SM-SZ_M09] depending on the choice 4 30
[in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M10 [06-PS-SM-SZ_M10] depending on the choice 4 30
[in Polish] Seminarium magisterskie - semestr 3 [06-PS-SM-403] Polish Z 4 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 10
A
[in Polish] Seminarium magisterskie - semestr 4 [06-PS-SM-404] Polish Z 30 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact