University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Język obcy semestr 1 [O_J_II] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 1/II [O_Se1_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne koncepcje filozofii i etyki [O_Fi E_II] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne problemy psychologii [O_Ps_II] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne problemy socjologii [O_S_II] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Biografia w edukacji [OW_B] Polish Z 5 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Gerontologia społeczna [OW_GS] Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej [OW_TP] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Logika [O_L_II] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia badań społecznych [O_M_II] Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 2/II [O_Se2_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej [OW_O] Polish Z 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy prawne wychowania, opieki i pracy socjalnej [OW_PP] Polish E 6 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie wobec zmiany społecznej [OW_ZS] Polish E 6 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Andragogika [O_A_II] Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika ogólna [O_Pe_II] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedeutologia [O_P_II] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny 1 [O_F II/1] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 3/II [O_Se3_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Animacja społeczno-kulturowa [OW_An] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Edukacja aksjologiczna [OW_Ax] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Edukacja międzykulturowa [O_Em_II] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia [O_EPz_II] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika porównawcza [O_Po_II] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny 2 [O_F II/2] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny 3 [O_F II/3] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny 4 [O_F II/4] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 4/II [O_Se4_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Diagnoza środowiska społecznego [OW_D2] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika mediów [OW_Med] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact