University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Język obcy semestr 1 [O_J_II] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 1/II [O_Se1_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne koncepcje filozofii i etyki [O_Fi E_II] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne problemy psychologii [O_Ps_II] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne problemy socjologii [O_S_II] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Animacja społeczno-kulturalna osób niepełnosprawnych [RW_ASK] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu [RW_AUT] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi [RW_PS] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Społeczno-kulturowy wymiar niepełnosprawności. [RW_SKWN] Polish E 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wsparcie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym [RW_WS] Polish Z 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży [RW_ ZZ] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Logika [O_L_II] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia badań społecznych [O_M_II] Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 2/II [O_Se2_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Biblioterapia w pedagogice specjalnej [RW_BIB] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością [RW_MWK] Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Muzykoterapia w pedagogice specjalnej [RW_MUZ] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Sztuki wizualne w pracy z osobami niepełnosprawnymi [RW_SW] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Terapia zajęciowa [RW_TZ] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Andragogika [O_A_II] Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika ogólna [O_Pe_II] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedeutologia [O_P_II] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny 1 [O_F II/1] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 3/II [O_Se3_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Animaloterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi [RW_AN] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Terapia przez ruch [RW_TPR] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wczesne wspomaganie rozwoju [RW_WWR] Polish E 6 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Edukacja międzykulturowa [O_Em_II] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia [O_EPz_II] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika porównawcza [O_Po_II] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny 2 [O_F II/2] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny 3 [O_F II/3] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny 4 [O_F II/4] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 4/II [O_Se4_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Andragogika specjalna [RW_AS] Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjoterapia w pracy z osobami z niepełnosprawnością [RW_SOC] Polish Z 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact