University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] A
[in Polish] Ekonomia [06-ZZL-S1-EKO] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Matematyka i statystyka w zarządzaniu [06-ZZL-S1-MSZ] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy prawa z elementami ochrony własności intelektualnej [06-ZZL-S1-PPWI] Polish E 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy psychologii [06-ZZL-S1-PPS] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy zarządzania [06-ZZL-S1-PZ] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] C-INNE WYMAGANIA
[in Polish] Język angielski 1 [06-ZZL-S1-JA1] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy filozofii [06-ZZL-S1-PF] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy socjologii [06-ZZL-S1-PSOC] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Technologia informacyjna [06-ZZL-S1-TI] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie fizyczne [06-ZZL-S1-WF] Polish Z 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] A
[in Polish] Podstawy marketingu [06-ZZL-S1-PM] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi [06-ZZL-S1-PZZL] Polish E 6 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo pracy [06-ZZL-S1-PPR] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do finansów i rachunkowości [06-ZZL-S1-WFR] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
[in Polish] Praktyka zawodowa 1 [06-ZZL-S1-PRA-1] Polish Z 12 0 0 0 0 0 0 0 0 10 320 0 0
[in Polish] C-INNE WYMAGANIA
[in Polish] Język angielski 2 [06-ZZL-S1-JA2] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie fizyczne [06-ZZL-S1-WF] Polish Z 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] A
[in Polish] Kształtowanie wizerunku organizacji [06-ZZL-S1-KWO] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Planowanie i dobór kadr [06-ZZL-S1-PDK] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy metodologii badań społecznych [06-ZZL-S1-PMBS] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia bezpieczeństwa pracy [06-ZZL-S1-PSBP] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Trening kierowniczy [06-ZZL-S1-TK] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat 1 [06-ZZL-S1-W1] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Wykład specjalistyczny 1 [06-ZZL-S1-WS1] Polish E 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie informacją i wiedzą [06-ZZL-S1-ZIW] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie jakością w organizacji [06-ZZL-S1-ZJO] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
[in Polish] Praktyki modelowe 1 [06-ZZL-S1-PRA-M1] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] C-INNE WYMAGANIA
[in Polish] Język angielski 3 [06-ZZL-S1-JA3] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [06-ZZL-S1-WM] Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] A
[in Polish] Komunikacja, negocjacje, mediacje [06-ZZL-S1-KNM] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Strategia organizacji a ZZL [06-ZZL-S1-SOZZL] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Szkolenia i rozwój personelu [06_ZZL-S1-SZRP] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wartościowanie, ocena pracy i systemy wynagrodzeń [06-ZZL-S1-WOSW] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
[in Polish] Praktyka zawodowa 2 [06-ZZL-S1-PRA-2] Polish Z 12 0 0 0 0 0 0 0 0 10 320 0 0
[in Polish] C-INNE WYMAGANIA
[in Polish] Język angielski 4 [06-ZZL-S1-JA4] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] A
[in Polish] Derekrutacja i outplacement [06-ZZL-S1-DROUT] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo handlowe [06-ZZL-S1-PH] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologiczne uwarunkowania efektywności organizacyjnej [06-ZZL-S1-PUEO] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Public relations [06-ZZL-S1-PR] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rynek pracy [06-ZZL-S1-RP] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe 1 [06-ZZL-S1-SD1] Polish Z 8 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat 2 [06-ZZL-S1-W2] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Warsztat 3 [06-ZZL-S1-W3] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Wizualne elementy budowania marki [06-ZZL-S1-WEBM] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie karierą [06-ZZL-S1-ZK] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
[in Polish] Praktyki modelowe 2 [06-ZZL-S1-PRA-M2] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] A
[in Polish] Laboratorium [06-ZZL-S1-L] Polish Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe 2 [06-ZZL-S1-SD2] Polish E 14 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład specjalistyczny 2 [06-ZZL-S1-WS2] Polish E 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
[in Polish] Praktyka zawodowa 3 [06-ZZL-S1-PRA-3] Polish Z 12 0 0 0 0 0 0 0 0 10 320 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact