University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] A
06-ZZL-S1-EKO [in Polish] Ekonomia Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-MSZ [in Polish] Matematyka i statystyka w zarządzaniu Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PPS [in Polish] Podstawy psychologii Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PPWI [in Polish] Podstawy prawa z elementami ochrony własności intelektualnej Polish E 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PZ [in Polish] Podstawy zarządzania Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] C-INNE WYMAGANIA
06-ZZL-S1-JA1 [in Polish] Język angielski 1 Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PF [in Polish] Podstawy filozofii Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PSOC [in Polish] Podstawy socjologii Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-TI [in Polish] Technologia informacyjna Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-WF [in Polish] Wychowanie fizyczne Polish Z 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] A
06-ZZL-S1-PM [in Polish] Podstawy marketingu Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PPR [in Polish] Prawo pracy Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PZZL [in Polish] Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi Polish E 6 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-WFR [in Polish] Wprowadzenie do finansów i rachunkowości Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
06-ZZL-S1-PRA-1 [in Polish] Praktyka zawodowa 1 Polish Z 12 0 0 0 0 0 0 0 0 10 320 0 0
[in Polish] C-INNE WYMAGANIA
06-ZZL-S1-JA2 [in Polish] Język angielski 2 Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-WF [in Polish] Wychowanie fizyczne Polish Z 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] A
06-ZZL-S1-KWO [in Polish] Kształtowanie wizerunku organizacji Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PDK [in Polish] Planowanie i dobór kadr Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PMBS [in Polish] Podstawy metodologii badań społecznych Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PSBP [in Polish] Psychologia bezpieczeństwa pracy Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-TK [in Polish] Trening kierowniczy Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-W1 [in Polish] Warsztat 1 Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
06-ZZL-S1-WS1 [in Polish] Wykład specjalistyczny 1 Polish E 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-ZIW [in Polish] Zarządzanie informacją i wiedzą Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-ZJO [in Polish] Zarządzanie jakością w organizacji Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
06-ZZL-S1-PRA-M1 [in Polish] Praktyki modelowe 1 Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] C-INNE WYMAGANIA
06-ZZL-S1-JA3 [in Polish] Język angielski 3 Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-WM [in Polish] Wykład monograficzny Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] A
06-ZZL-S1-KNM [in Polish] Komunikacja, negocjacje, mediacje Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-SOZZL [in Polish] Strategia organizacji a ZZL Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06_ZZL-S1-SZRP [in Polish] Szkolenia i rozwój personelu Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-WOSW [in Polish] Wartościowanie, ocena pracy i systemy wynagrodzeń Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
06-ZZL-S1-PRA-2 [in Polish] Praktyka zawodowa 2 Polish Z 12 0 0 0 0 0 0 0 0 10 320 0 0
[in Polish] C-INNE WYMAGANIA
06-ZZL-S1-JA4 [in Polish] Język angielski 4 Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] A
06-ZZL-S1-DROUT [in Polish] Derekrutacja i outplacement Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PH [in Polish] Prawo handlowe Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PR [in Polish] Public relations Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-PUEO [in Polish] Psychologiczne uwarunkowania efektywności organizacyjnej Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-RP [in Polish] Rynek pracy Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-SD1 [in Polish] Seminarium dyplomowe 1 Polish Z 8 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-W2 [in Polish] Warsztat 2 Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
06-ZZL-S1-W3 [in Polish] Warsztat 3 Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
06-ZZL-S1-WEBM [in Polish] Wizualne elementy budowania marki Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-ZK [in Polish] Zarządzanie karierą Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
06-ZZL-S1-PRA-M2 [in Polish] Praktyki modelowe 2 Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] A
06-ZZL-S1-L [in Polish] Laboratorium Polish Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-SD2 [in Polish] Seminarium dyplomowe 2 Polish E 14 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
06-ZZL-S1-WS2 [in Polish] Wykład specjalistyczny 2 Polish E 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
06-ZZL-S1-PRA-3 [in Polish] Praktyka zawodowa 3 Polish Z 12 0 0 0 0 0 0 0 0 10 320 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact