University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Moduły kierunkowe
[in Polish] Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania [S1_AR_BPRW_33] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Etyka [S1_AR_ETY_30] Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Filozofia [S1_AR_FIL_29] Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Gra na instrumencie - gitara 1 [S1_AR_GIT_17_1] Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
[in Polish] Historia muzyki 1 [S1_AR_HIMUZ_14_1] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia sztuki 1 [S1_AR_HISSZ_06_1] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Narzędzia cyfrowe w terapii [S1_AR_NCY_05] Polish Z 3 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia ogólna [S1_AR_PSOG_37] Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia rozwojowa [S1_AR_PSRO_38] Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rysunek i malarstwo 1 [S1_AR_RIM_01_1] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
[in Polish] Rzeźba 1 [S1_AR_RZE_02_1] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do pedagogiki [S1_AR_WPED_31] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zajęcia umuzykalniające 1 [S1_AR_ZUM_18_1] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] INNE WYMAGANIA
[in Polish] Moduł językowy 1 [S1_AR_MJ_1] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł sportowy [S1_AR_MS] Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł technologie informacyjno-komunikacyjne [S1_AR_MTI] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Moduły kierunkowe
[in Polish] Dydaktyka ogólna [S1_AR_DOG_32] Polish Z 3 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Grafika (druk wypukły - linoryt) [S1_AR_GRA_03] Polish Z 4 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Gra na instrumencie - gitara 2 [S1_AR_GIT_17_2] Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
[in Polish] Historia muzyki 2 [S1_AR_HIMUZ_14_2] Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia sztuki 2 [S1_AR_HISSZ_06_2] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kompozycja w sztukach wizualnych [S1_AR_KOM_04] Polish Z 4 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika specjalna [S1_AR_SPEC_34] Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rysunek i malarstwo 2 [S1_AR_RIM_01_2] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
[in Polish] Rzeźba 2 [S1_AR_RZE_02_2] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zajęcia umuzykalniające 2 [S1_AR_ZUM_18_2] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] INNE WYMAGANIA
[in Polish] Moduł językowy 2 [S1_AR_MJ_2] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł sportowy [S1_AR_MS] Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Moduły kierunkowe
[in Polish] Gra na instrumencie - gitara 3 [S1_AR_GIT_17_3] Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
[in Polish] Historia sztuki 3 [S1_AR_HISSZ_06_3] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Literatura muzyczna z elementami analizy 1 [S1_AR_LMEA_15_1] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Muzyka w terapii [S1_AR_MUZT_21] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy teoretyczne arteterapii z metodyką [S1_AR_PTAM_24] Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia do wyboru I [S1_AR_PW_I_08_1] depending on the choice 2 30
[in Polish] Pracownia do wyboru II [S1_AR_PW_II_09_1] depending on the choice 2 30
[in Polish] Pracownia do wyboru III [S1_AR_PW_III_10_1] depending on the choice 2 30
[in Polish] Proseminarium z metodologią badań arteterapeutycznych 1 [S1_AR_PMBA_13_1] Polish Z 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Terapia pedagogiczna [S1_AR_TPED_35] Polish E 3 30 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
[in Polish] Warsztaty instrumentalne 1 [S1_AR_WIN_20_1] Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Warsztaty wokalne z emisją głosu 1 [S1_AR_WOK_19_1] Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Wizualizacja i przekład intersemiotyczny w terapii 1 [S1_AR_WPIT_25_1] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Zagadnienia sztuki XX i XXI w 1 [S1_AR_HISXXI_07_1] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] INNE WYMAGANIA
[in Polish] Moduł językowy 3 [S1_AR_MJ_3] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Moduły kierunkowe
[in Polish] Biblioterapia dynamiczna [S1_ AR_BD_26] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Elementy choreoterapii z rytmikoterapią [S1_AR_CHOR_22] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Elementy technik muzykoterapeutycznych [S1_AR_TEM_23] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Gra na instrumencie - gitara 4 [S1_AR_GIT_17_4] Polish E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
[in Polish] Historia sztuki 4 [S1_AR_HISSZ_06_4] Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Literatura muzyczna z elementami analizy 2 [S1_AR_LMEA_15_2] Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia do wyboru I_2 [S1_AR_PW_I_08_2] depending on the choice 2 30
[in Polish] Pracownia do wyboru II_2 [S1_AR_PW_II_09_2] depending on the choice 2 30
[in Polish] Pracownia do wyboru III_2 [S1_AR_PW_III_10_2] depending on the choice 2 30
[in Polish] Proseminarium z metodologią badań arteterapeutycznych 2 [S1_AR_PMBA_13_2] Polish Z 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teatroterapia i drama we wsparciu rozwoju [S1_AR_TDWR_27] English Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
[in Polish] Warsztaty instrumentalne 2 [S1_AR_WIN_20_2] Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Warsztaty wokalne z emisją głosu 2 [S1_AR_WOK_19_2] Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Wizualizacja i przekład intersemiotyczny w terapii 2 [S1_AR_WPIT_25_2] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zagadnienia sztuki XX i XXI w 2 [S1_AR_HISXXI_07_2] Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] PRAKTYKI i ZAJĘCIA TERENOWE
[in Polish] Praktyki asystenckie terenowe - arteterapia [S1_AR_PRAS] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] INNE WYMAGANIA
[in Polish] Moduł językowy 4 [S1_AR_MJ_4] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Moduły kierunkowe
[in Polish] Diagnoza psychopedagogiczna [S1_AR_DPSP_36] Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Fakultet 1 [S1_AR_FLT_41_1] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
[in Polish] Fakultet 1 [S1_AR_FLT_41_1] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
[in Polish] Fakultet 1 [S1_AR_FLT_41_1] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
[in Polish] Muzyka rozrywkowa [S1_AR_MUZRY_16] Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia kliniczna i psychopatologia [S1_AR_PKPS_39] Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychopedagogika twórczości i ekspresji [S1_AR_PTE_28] Polish E 3 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium - dyplomowy projekt arteterapeutyczny 1 [S1_AR_SPROJ_12_1] Polish Z 10 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] PRAKTYKI i ZAJĘCIA TERENOWE
[in Polish] Praktyki terenowe uczestniczące - arteterapia [S1_AR_PRAU] Polish Z 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] Moduły kierunkowe
[in Polish] Fakultet 2 [S1_AR_FLT_41_2] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
[in Polish] Fakultet 2 [S1_AR_FLT_41_2] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
[in Polish] Prawo autorskie [S1_AR_PRA_11] Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychoterapia i socjoterapia w zarysie [S1_AR_PSTR_40] Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium - dyplomowy projekt arteterapeutyczny 2 [S1_AR_SPROJ_12_2] Polish E 13 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] PRAKTYKI i ZAJĘCIA TERENOWE
[in Polish] Praktyki terenowe dyplomowe [S1_AR_PRAD] Polish Z 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact