University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Moduły kierunkowe
S1_AR_BPRW_33 [in Polish] Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_ETY_30 [in Polish] Etyka Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_FIL_29 [in Polish] Filozofia Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_GIT_17_1 [in Polish] Gra na instrumencie - gitara 1 Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
S1_AR_HIMUZ_14_1 [in Polish] Historia muzyki 1 Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_HISSZ_06_1 [in Polish] Historia sztuki 1 Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_NCY_05 [in Polish] Narzędzia cyfrowe w terapii Polish Z 3 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_PSOG_37 [in Polish] Psychologia ogólna Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_PSRO_38 [in Polish] Psychologia rozwojowa Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_RIM_01_1 [in Polish] Rysunek i malarstwo 1 Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
S1_AR_RZE_02_1 [in Polish] Rzeźba 1 Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_WPED_31 [in Polish] Wprowadzenie do pedagogiki Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_ZUM_18_1 [in Polish] Zajęcia umuzykalniające 1 Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] INNE WYMAGANIA
S1_AR_MJ_1 [in Polish] Moduł językowy 1 Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_MS [in Polish] Moduł sportowy Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_MTI [in Polish] Moduł technologie informacyjno-komunikacyjne Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Moduły kierunkowe
S1_AR_DOG_32 [in Polish] Dydaktyka ogólna Polish Z 3 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_GIT_17_2 [in Polish] Gra na instrumencie - gitara 2 Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
S1_AR_GRA_03 [in Polish] Grafika (druk wypukły - linoryt) Polish Z 4 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_HIMUZ_14_2 [in Polish] Historia muzyki 2 Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_HISSZ_06_2 [in Polish] Historia sztuki 2 Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_KOM_04 [in Polish] Kompozycja w sztukach wizualnych Polish Z 4 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_RIM_01_2 [in Polish] Rysunek i malarstwo 2 Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
S1_AR_RZE_02_2 [in Polish] Rzeźba 2 Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_SPEC_34 [in Polish] Pedagogika specjalna Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_ZUM_18_2 [in Polish] Zajęcia umuzykalniające 2 Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] INNE WYMAGANIA
S1_AR_MJ_2 [in Polish] Moduł językowy 2 Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_MS [in Polish] Moduł sportowy Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Moduły kierunkowe
S1_AR_GIT_17_3 [in Polish] Gra na instrumencie - gitara 3 Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
S1_AR_HISSZ_06_3 [in Polish] Historia sztuki 3 Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_HISXXI_07_1 [in Polish] Zagadnienia sztuki XX i XXI w 1 Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_LMEA_15_1 [in Polish] Literatura muzyczna z elementami analizy 1 Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_MUZT_21 [in Polish] Muzyka w terapii Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_PMBA_13_1 [in Polish] Proseminarium z metodologią badań arteterapeutycznych 1 Polish Z 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
S1_AR_PTAM_24 [in Polish] Podstawy teoretyczne arteterapii z metodyką Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_PW_I_08_1 [in Polish] Pracownia do wyboru I [in Polish] Student wybiera jedną z trzech pracowni wskazanych w programie studiów. Wybór z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika. Wybór pracowni skutkuje koniecznością jej kontynuacji w kolejnym semestrze (moduł trwa rok)
S1_AR_PW_II_09_1 [in Polish] Pracownia do wyboru II [in Polish] Student wybiera jedną z trzech pracowni wskazanych w programie studiów. Wybór z zakresu: fotografia, działania interdyscyplinarne, działania multigraficzne. Wybór pracowni skutkuje koniecznością jej kontynuacji w kolejnym semestrze (moduł trwa rok)
S1_AR_PW_III_10_1 [in Polish] Pracownia do wyboru III [in Polish] Student wybiera jedną z dwóch pracowni wskazanych w programie studiów. Wybór z zakresu: związku przestrzeni i języka oraz działań przestrzennych. Wybór pracowni skutkuje koniecznością jej kontynuacji w kolejnym semestrze (moduł trwa rok)
S1_AR_TPED_35 [in Polish] Terapia pedagogiczna Polish E 3 30 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
S1_AR_WIN_20_1 [in Polish] Warsztaty instrumentalne 1 Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
S1_AR_WOK_19_1 [in Polish] Warsztaty wokalne z emisją głosu 1 Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
S1_AR_WPIT_25_1 [in Polish] Wizualizacja i przekład intersemiotyczny w terapii 1 Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] INNE WYMAGANIA
S1_AR_MJ_3 [in Polish] Moduł językowy 3 Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Moduły kierunkowe
S1_ AR_BD_26 [in Polish] Biblioterapia dynamiczna Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
S1_AR_CHOR_22 [in Polish] Elementy choreoterapii z rytmikoterapią Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_GIT_17_4 [in Polish] Gra na instrumencie - gitara 4 Polish E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
S1_AR_HISSZ_06_4 [in Polish] Historia sztuki 4 Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_HISXXI_07_2 [in Polish] Zagadnienia sztuki XX i XXI w 2 Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_LMEA_15_2 [in Polish] Literatura muzyczna z elementami analizy 2 Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_PMBA_13_2 [in Polish] Proseminarium z metodologią badań arteterapeutycznych 2 Polish Z 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
S1_AR_PW_I_08_2 [in Polish] Pracownia do wyboru I_2 [in Polish] Kontynuacja zajęć z poprzedniego semestru, student kontynuuje pracownię wybraną uprzednio z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika.
S1_AR_PW_II_09_2 [in Polish] Pracownia do wyboru II_2 [in Polish] Kontynuacja zajęć z poprzedniego semestru, student kontynuuje pracownię wybraną uprzednio z zakresu: fotografia, działania interdyscyplinarne, działania multigraficzne
S1_AR_PW_III_10_2 [in Polish] Pracownia do wyboru III_2 [in Polish] Kontynuacja zajęć z poprzedniego semestru, student kontynuuje pracownię wybraną uprzednio z zakresu: związku przestrzeni i języka oraz działań przestrzennych.
S1_AR_TDWR_27 [in Polish] Teatroterapia i drama we wsparciu rozwoju English Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
S1_AR_TEM_23 [in Polish] Elementy technik muzykoterapeutycznych Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_WIN_20_2 [in Polish] Warsztaty instrumentalne 2 Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
S1_AR_WOK_19_2 [in Polish] Warsztaty wokalne z emisją głosu 2 Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
S1_AR_WPIT_25_2 [in Polish] Wizualizacja i przekład intersemiotyczny w terapii 2 Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] PRAKTYKI i ZAJĘCIA TERENOWE
S1_AR_PRAS [in Polish] Praktyki asystenckie terenowe - arteterapia Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] INNE WYMAGANIA
S1_AR_MJ_4 [in Polish] Moduł językowy 4 Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Moduły kierunkowe
S1_AR_DPSP_36 [in Polish] Diagnoza psychopedagogiczna Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_FLT_41_1 [in Polish] Fakultet 1 [#1] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
S1_AR_FLT_41_1 [in Polish] Fakultet 1 [#2] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
S1_AR_FLT_41_1 [in Polish] Fakultet 1 [#3] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
S1_AR_MUZRY_16 [in Polish] Muzyka rozrywkowa Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_PKPS_39 [in Polish] Psychologia kliniczna i psychopatologia Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_PTE_28 [in Polish] Psychopedagogika twórczości i ekspresji Polish E 3 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_SPROJ_12_1 [in Polish] Seminarium - dyplomowy projekt arteterapeutyczny 1 Polish Z 10 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] PRAKTYKI i ZAJĘCIA TERENOWE
S1_AR_PRAU [in Polish] Praktyki terenowe uczestniczące - arteterapia Polish Z 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] Moduły kierunkowe
S1_AR_FLT_41_2 [in Polish] Fakultet 2 [#1] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
S1_AR_FLT_41_2 [in Polish] Fakultet 2 [#2] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
S1_AR_PRA_11 [in Polish] Prawo autorskie Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_PSTR_40 [in Polish] Psychoterapia i socjoterapia w zarysie Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S1_AR_SPROJ_12_2 [in Polish] Seminarium - dyplomowy projekt arteterapeutyczny 2 Polish E 13 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] PRAKTYKI i ZAJĘCIA TERENOWE
S1_AR_PRAD [in Polish] Praktyki terenowe dyplomowe Polish Z 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact