University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
A
06-PS-NM-001 [in Polish] Filozofia z elementami logiki Polish E 6 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-002 [in Polish] Biologiczne podstawy zachowania Polish Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-004 [in Polish] Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-019 [in Polish] Komunikacja interpersonalna Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-020 [in Polish] Przedmiot ogólnokształcący 1 - Logika Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-021 [in Polish] Przedmiot ogólnokształcący 2 - Socjologia Polish E 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - OTHER REQUIREMENTS
06-PS-NM-061 [in Polish] Technologia informacyjna Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-064 [in Polish] Język angielski 1 Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-070 Intellectual Property Law Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
A
06-PS-NM-003 [in Polish] Zarys neurobiologii Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-005 [in Polish] Metodologia badań psychologicznych 1 Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-009 [in Polish] Procesy poznawcze Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-010 [in Polish] Emocje i motywacja Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-024 [in Polish] Poznawcza psychologia stosowana Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-071 [in Polish] Laboratorium umiejętności społecznych Polish Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - OTHER REQUIREMENTS
06-PS-NM-065 [in Polish] Język angielski 2 Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
A
06-PS-NM-011 [in Polish] Osobowość Polish E 8 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-012 [in Polish] Psychologia różnic indywidualnych Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-014 [in Polish] Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-028 [in Polish] Propedeutyka psychologii pracy i organizacji Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-032 [in Polish] Propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - OTHER REQUIREMENTS
06-PS-NM-066 [in Polish] Język angielski 3 Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
A
06-PS-NM-006 [in Polish] Statystyka w badaniach psychologicznych Polish Z 4 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-013 [in Polish] Psychologia społeczna Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-023 [in Polish] Stosowana psychologia rozwoju Polish Z 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-027 [in Polish] Psychiatria Polish E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-029 [in Polish] Propedeutyka psychologii rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-030 [in Polish] Propedeutyka psychologii klinicznej Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-031 [in Polish] Propedeutyka psychologii sądowej Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - OTHER REQUIREMENTS
06-PS-NM-067 [in Polish] Język angielski 4 Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
A
06-PS-NM-015 [in Polish] Psychometria Polish E 8 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-018 [in Polish] Psychopatologia Polish E 8 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-025 [in Polish] Wybrane metody diagnozy psychologicznej Polish Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-026 [in Polish] Społeczna psychologia stosowana Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-101 [in Polish] Fakultet 1 Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-SZ_M01 [in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M01 [in Polish] Studenci wybierają dwie z oferowanych ścieżek specjalizacyjnych: SPK - psychologia kliniczna, SPS - psychologia sądowa, SPP - psychologia pracy i organizacji, SPR - psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, SPZ - psychologia zdrowia i jakości życia. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje łącznie 10 modułów realizowanych na III, IV i V roku studiów. W semestrze 5. realizowany jest moduł M01.
SEMESTER 6
A
06-PS-NM-008 [in Polish] Etyka zawodu psychologa Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-016 [in Polish] Diagnoza psychologiczna Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-SZ_M02 [in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M02 [in Polish] Studenci wybierają dwie z oferowanych ścieżek specjalizacyjnych: SPK - psychologia kliniczna, SPS - psychologia sądowa, SPP - psychologia pracy i organizacji, SPR - psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, SPZ - psychologia zdrowia i jakości życia. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje łącznie 10 modułów realizowanych na III, IV i V roku studiów. W semestrze 6. realizowane są moduły: M02, M03 i M04.
06-PS-NM-SZ_M03 [in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M03 [in Polish] Studenci wybierają dwie z oferowanych ścieżek specjalizacyjnych: SPK - psychologia kliniczna, SPS - psychologia sądowa, SPP - psychologia pracy i organizacji, SPR - psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, SPZ - psychologia zdrowia i jakości życia. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje łącznie 10 modułów realizowanych na III, IV i V roku studiów. W semestrze 6. realizowane są moduły: M02, M03 i M04.
06-PS-NM-SZ_M04 [in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M04 [in Polish] Studenci wybierają dwie z oferowanych ścieżek specjalizacyjnych: SPK - psychologia kliniczna, SPS - psychologia sądowa, SPP - psychologia pracy i organizacji, SPR - psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, SPZ - psychologia zdrowia i jakości życia. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje łącznie 10 modułów realizowanych na III, IV i V roku studiów. W semestrze 6. realizowane są moduły: M02, M03 i M04.
B - INTERNSHIPS AND FIELD WORK
06-PS-NM-350 [in Polish] Praktyka po III roku Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0
SEMESTER 7
A
06-PS-NM-007 [in Polish] Metodologia badań psychologicznych 2 Polish E 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-017 [in Polish] Pomoc psychologiczna Polish E 7 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-102 [in Polish] Fakultet 2 Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-401 [in Polish] Seminarium magisterskie - semestr 1 Polish Z 3 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-SZ_M05 [in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M05 [in Polish] Studenci wybierają dwie z oferowanych ścieżek specjalizacyjnych: SPK - psychologia kliniczna, SPS - psychologia sądowa, SPP - psychologia pracy i organizacji, SPR - psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, SPZ - psychologia zdrowia i jakości życia. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje łącznie 10 modułów realizowanych na III, IV i V roku studiów. W semestrze 7. realizowane są moduły: M05 oraz M06 (moduł wspólny dla wszystkich ścieżek zawodowych).
06-PS-NM-SZ_M06 [in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M06 [in Polish] Studenci wybierają dwie z oferowanych ścieżek specjalizacyjnych: SPK - psychologia kliniczna, SPS - psychologia sądowa, SPP - psychologia pracy i organizacji, SPR - psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, SPZ - psychologia zdrowia i jakości życia. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje łącznie 10 modułów realizowanych na III, IV i V roku studiów. W semestrze 7. realizowane są moduły: M05 oraz M06 (moduł wspólny dla wszystkich ścieżek zawodowych).
C - OTHER REQUIREMENTS
06-PS-NM-068 [in Polish] Język angielski specjalistyczny Polish E 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 8
A
06-PS-NM-022 [in Polish] Zaawansowana analiza danych Polish E 8 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-103 [in Polish] Fakultet 3 Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-402 [in Polish] Seminarium magisterskie - semestr 2 Polish Z 3 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-SZ_M07 [in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M07 [in Polish] Studenci wybierają dwie z oferowanych ścieżek specjalizacyjnych: SPK - psychologia kliniczna, SPS - psychologia sądowa, SPP - psychologia pracy i organizacji, SPR - psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, SPZ - psychologia zdrowia i jakości życia. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje łącznie 10 modułów realizowanych na III, IV i V roku studiów. W semestrze 8. realizowane są moduły: M07 oraz M08.
06-PS-NM-SZ_M08 [in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M08 [in Polish] Studenci wybierają dwie z oferowanych ścieżek specjalizacyjnych: SPK - psychologia kliniczna, SPS - psychologia sądowa, SPP - psychologia pracy i organizacji, SPR - psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, SPZ - psychologia zdrowia i jakości życia. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje łącznie 10 modułów realizowanych na III, IV i V roku studiów. W semestrze 8. realizowane są moduły: M07 oraz M08.
B - INTERNSHIPS AND FIELD WORK
06-PS-NM-360 [in Polish] Praktyka po IV roku Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0
SEMESTER 9
A
06-PS-NM-104 [in Polish] Fakultet 4 Polish E 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-105 [in Polish] Fakultet 5 Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-106 [in Polish] Fakultet 6 Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-403 [in Polish] Seminarium magisterskie - semestr 3 Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
06-PS-NM-SZ_M09 [in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M09 [in Polish] Studenci wybierają dwie z oferowanych ścieżek specjalizacyjnych: SPK - psychologia kliniczna, SPS - psychologia sądowa, SPP - psychologia pracy i organizacji, SPR - psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, SPZ - psychologia zdrowia i jakości życia. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje łącznie 10 modułów realizowanych na III, IV i V roku studiów. W semestrze 9. realizowane są moduły: M09 oraz M10.
06-PS-NM-SZ_M10 [in Polish] Ścieżka specjalizacyjna_M10 [in Polish] Studenci wybierają dwie z oferowanych ścieżek specjalizacyjnych: SPK - psychologia kliniczna, SPS - psychologia sądowa, SPP - psychologia pracy i organizacji, SPR - psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia, SPZ - psychologia zdrowia i jakości życia. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje łącznie 10 modułów realizowanych na III, IV i V roku studiów. W semestrze 9. realizowane są moduły: M09 oraz M10.
SEMESTER 10
A
06-PS-NM-404 [in Polish] Seminarium magisterskie - semestr 4 Polish Z 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact