University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Język obcy semestr 1 [O_J_II] Polish E 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 1/II [O_Se1_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne koncepcje filozofii i etyki [O_Fi E_II] Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne problemy psychologii [O_Ps_II] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne problemy socjologii [O_S_II] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Historia resocjalizacji [R_HR] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Resocjalizacja w państwach UE i państwach pozaeuropejskich [R_UE] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoretyczne podstawy resocjalizacji [R_TR] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji [R_WT] Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Logika [O_L_II] Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia badań społecznych [O_M_II] Polish E 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 2/II [O_Se2_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Pedagogika penitencjarna [R_PP] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praca socjalna w resocjalizacji [R_PS] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia niedostosowania społecznego [R_PII] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wsparcie i pomoc rodzinie zagrożonej [R_RZ] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Andragogika [O_A_II] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika ogólna [O_Pe_II] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedeutologia [O_P_II] Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny I [O_F II/1] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 3/II [O_Se3_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Elementy prawa cywilnego, pracy, administracyjnego i socjalnego [R_PO] Polish E 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Mediacje [R_M] Polish E 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Organizacja i zarządzanie placówkami resocjalizacyjnymi [R_OZR] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Edukacja międzykulturowa [O_Em_II] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia [O_EPz_II] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika porównawcza [O_Po_II] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny II [O_F II/2] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny III [O_F II/3] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny IV [O_FII/4] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 4/II [O_Se4_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Budowa programów profilaktycznych [R_BP] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kultura popularna [R_KP] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact