University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
O_Fi E_II [in Polish] Współczesne koncepcje filozofii i etyki Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_J_II [in Polish] Język obcy semestr 1 Polish E 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_Ps_II [in Polish] Współczesne problemy psychologii Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_Se1_II [in Polish] Seminarium 1/II Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
O_S_II [in Polish] Współczesne problemy socjologii Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
EW_AJ [in Polish] Aktywność językowa dziecka Polish E 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_AM [in Polish] Aktywność matematyczna dziecka Polish E 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_AŚ [in Polish] Aktywność środowiskowa dziecka Polish Z 3 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_WWP [in Polish] Wychowanie w przedszkolu Polish E 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_ZO [in Polish] Elementy zarządzania oświatą Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
O_L_II [in Polish] Logika Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_M_II [in Polish] Metodologia badań społecznych Polish E 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_Se2_II [in Polish] Seminarium 2/II Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
EW_A [in Polish] Arteterapia Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_AMU [in Polish] Aktywność muzyczna dziecka Polish Z 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_AP [in Polish] Aktywność plastyczna dziecka Polish Z 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_AR [in Polish] Aktywność ruchowa dziecka Polish Z 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_AT [in Polish] Aktywność techniczna dziecka Polish Z 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_DR [in Polish] Wybrane aspekty diagnozy rozwoju dziecka Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_KI [in Polish] Komunikacja interpersonalna z dzieckiem Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_KZ [in Polish] Korekta zaburzeń rozwoju dziecka Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_PA [in Polish] Polisensoryczna analiza i interpretacja tekstu literackiego w edukacji i terapii Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
O_A_II [in Polish] Andragogika Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_F II/1 [in Polish] Przedmiot fakultatywny I Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_Pe_II [in Polish] Pedagogika ogólna Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_P_II [in Polish] Pedeutologia Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_Se3_II [in Polish] Seminarium 3/II Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
EW_GZ [in Polish] Gry i zabawy w pracy z dzieckiem Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_IN [in Polish] Innowacje w pracy z dzieckiem Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_NT [in Polish] Nowe technologie w kształceniu i wychowaniu Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_PM [in Polish] Pedagogika mediów Polish E 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
O_Em_II [in Polish] Edukacja międzykulturowa Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_EPz_II [in Polish] Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_F II/2 [in Polish] Przedmiot fakultatywny II Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_F II/3 [in Polish] Przedmiot fakultatywny III Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_FII/4 [in Polish] Przedmiot fakultatywny IV Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_Po_II [in Polish] Pedagogika porównawcza Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O_Se4_II [in Polish] Seminarium 4/II Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
EW_TW [in Polish] Praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EW_WR [in Polish] Wybrane elementy współpracy z rodziną Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact