University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Język obcy semestr 1 [O_J_II] Polish E 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 1/II [O_Se1_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne koncepcje filozofii i etyki [O_Fi E_II] Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne problemy psychologii [O_Ps_II] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne problemy socjologii [O_S_II] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Aktywność językowa dziecka [EW_AJ] Polish E 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Aktywność matematyczna dziecka [EW_AM] Polish E 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Aktywność środowiskowa dziecka [EW_AŚ] Polish Z 3 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Elementy zarządzania oświatą [EW_ZO] Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie w przedszkolu [EW_WWP] Polish E 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Logika [O_L_II] Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia badań społecznych [O_M_II] Polish E 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 2/II [O_Se2_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Aktywność muzyczna dziecka [EW_AMU] Polish Z 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Aktywność plastyczna dziecka [EW_AP] Polish Z 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Aktywność ruchowa dziecka [EW_AR] Polish Z 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Aktywność techniczna dziecka [EW_AT] Polish Z 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Arteterapia [EW_A] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Komunikacja interpersonalna z dzieckiem [EW_KI] Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Korekta zaburzeń rozwoju dziecka [EW_KZ] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polisensoryczna analiza i interpretacja tekstu literackiego w edukacji i terapii [EW_PA] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wybrane aspekty diagnozy rozwoju dziecka [EW_DR] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Andragogika [O_A_II] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika ogólna [O_Pe_II] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedeutologia [O_P_II] Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny I [O_F II/1] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 3/II [O_Se3_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Gry i zabawy w pracy z dzieckiem [EW_GZ] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Innowacje w pracy z dzieckiem [EW_IN] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Nowe technologie w kształceniu i wychowaniu [EW_NT] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika mediów [EW_PM] Polish E 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty obligatoryjne
[in Polish] Edukacja międzykulturowa [O_Em_II] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia [O_EPz_II] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika porównawcza [O_Po_II] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny II [O_F II/2] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny III [O_F II/3] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny IV [O_FII/4] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium 4/II [O_Se4_II] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmioty specjalnościowe
[in Polish] Praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi [EW_TW] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wybrane elementy współpracy z rodziną [EW_WR] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact