University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] A
[in Polish] Ekonomia [06-ZZL-S1-EKO] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Matematyka i statystyka w zarządzaniu [06-ZZL-S1-MSZ] Polish Z 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy metodologii badań społecznych [06-ZZL-S1-PMBS] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy prawa z elementami ochrony własności intelektualnej [06-ZZL-S1-PPWI] Polish Z 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy psychologii [06-ZZL-S1-PPS] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy zarządzania [06-ZZL-S1-PZ] Polish E 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi [06-ZZL-S1-PZZL] Polish E 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo pracy [06-ZZL-S1-PPR] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] C-INNE WYMAGANIA
[in Polish] Język angielski 1 [06-ZZL-S1-JA1] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Technologia informacyjna [06-ZZL-S1-TI] Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] A
[in Polish] Analiza pracy i modele kompetencyjne [06-ZZL-S1-APMK] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kultura organizacyjna [06-ZZL-S1-KORG] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Nauka o organizacji [06-ZZL-S1-NORG] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka społeczno - gospodarcza [06-ZZL-S1-PSG] Polish E 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo handlowe [06-ZZL-S1-PH] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia pracy i organizacji [06-ZZL-S1-PPO] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologiczne uwarunkowania efektywności organizacyjnej [06-ZZL-S1-PUEO] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rozwój człowieka dorosłego [06-ZZL-S1-RCD] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do finansów i rachunkowości [06-ZZL-S1-WFR] Polish E 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] C-INNE WYMAGANIA
[in Polish] Język angielski 2 [06-ZZL-S1-JA2] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy filozofii [06-ZZL-S1-PF] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy socjologii [06-ZZL-S1-PSOC] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] A
[in Polish] Coaching w organizacji [06-ZZL-S1-CORG] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Derekrutacja i outplacement [06-ZZL-S1-DROUT] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] E-HRM [06-ZZL-S1-EHRM] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Komunikacja, negocjacje, mediacje [06-ZZL-S1-KNM] Polish E 4 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Planowanie i dobór kadr [06-ZZL-S1-PDK] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy marketingu [06-ZZL-S1-PM] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia bezpieczeństwa pracy [06-ZZL-S1-PSBP] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Szkolenia i rozwój personelu [06_ZZL-S1-SZRP] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład specjalistyczny 1 [06-ZZL-S1-WS1] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład specjalistyczny 1 [06-ZZL-S1-WS1] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład specjalistyczny 1 [06-ZZL-S1-WS1] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] C-INNE WYMAGANIA
[in Polish] Język angielski 3 [06-ZZL-S1-JA3] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [06-ZZL-S1-WM] Polish Z 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] A
[in Polish] Nowe media w praktyce zarządzania [06-ZZL-S1-NMPZ] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Systemy wynagrodzeń [06-ZZL-S1-SW] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wartościowanie i ocena pracy [06-ZZL-S1-WOP] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład specjalistyczny 2 [06-ZZL-S1-WS2] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład specjalistyczny 2 [06-ZZL-S1-WS2] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład specjalistyczny 2 [06-ZZL-S1-WS2] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład specjalistyczny 2 [06-ZZL-S1-WS2] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie strategiczne [06-ZZL-S1-ZS] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
[in Polish] Praktyka zawodowa międzysemestralna [06-ZZL-S1-PRA-ZM] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 160 0 0
[in Polish] Praktyki modelowe 1 [06-ZZL-S1-PRA-M1] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
[in Polish] C-INNE WYMAGANIA
[in Polish] Język angielski 4 [06-ZZL-S1-JA4] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] A
[in Polish] Doradztwo zawodowe i rynek pracy [06-ZZL-S1-DZRP] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Public relations [06-ZZL-S1-PR] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe 1 [06-ZZL-S1-SD1] Polish Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Trening kierowniczy [06-ZZL-S1-TK] Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat 1 [06-ZZL-S1-W1] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
[in Polish] Warsztat 2 [06-ZZL-S1-W2] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
[in Polish] Warsztat 2 [06-ZZL-S1-W2] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
[in Polish] Warsztat 2 [06-ZZL-S1-W2] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie karierą [06-ZZL-S1-ZK] Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie wiedzą [06-ZZL-S1-ZW] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
[in Polish] Praktyki modelowe 2 [06-ZZL-S1-PRA-M2] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] A
[in Polish] Laboratorium [06-ZZL-S1-L] Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Laboratorium [06-ZZL-S1-L] Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Laboratorium [06-ZZL-S1-L] Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe 2 [06-ZZL-S1-SD2] Polish E 7 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat 3 [06-ZZL-S1-W3] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
[in Polish] B-PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
[in Polish] Praktyka zawodowa semestralna [06-ZZL-S1-PRA-ZS] Polish Z 14 0 0 0 0 0 0 0 0 15 320 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact