University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Andragogika - kształcenie ustawiczne [05-SP-S2-AKU] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Doskonalenie warsztatu zawodowego w pracy socjalnej - praktyka bezpośrednia [05-SP-S2-DWPB] Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Globalne procesy społeczne [05-SP-S2-GPS] Polish E 4 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metody analizy i interpretacji danych [05-SP-S2-MAIID] Polish E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka społeczna w Polsce i UE [05-SP-S2-PSUE] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie (A) [05-SP-S2-SM(A)] Polish Z 3 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne teorie pracy socjalnej [05-SP-S2-WTPS] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny/fakultatywny 1 (zajęcia z wykorzystaniem j. obcego) [05-SP-S2-WMF1] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Przygotowanie projektu badań terenowych [05-SP-S2-PPBT] Polish Z 1 depending on the choice
SEMESTER 2
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Przedmiot specjalizacyjny [05-SP-S2-PS] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie (B) [05-SP-S2-SM(B)] Polish Z 4 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne 1 [05-SP-S2-SS1] Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne 2 [05-SP-S2-SS2] Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] System opieki nad seniorami [05-SP-GER-S2-SOS] Polish Z 3 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do gerontologii społecznej [05-SP-GER-S2-WGS] Polish E 4 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie projektem socjalnym [05-SP-S2-ZPS] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Diagnoza na potrzeby projektu socjalnego [05-SP-S2-DPS] Polish Z 3 depending on the choice
SEMESTER 3
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Badania ewaluacyjne w pracy socjalnej [05-SP-S2-BEPS] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Doskonalenie warsztatu zawodowego w pracy socjalnej - makropraktyka [05-SP-S2-DWM] Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pracy socjalnej [05-SP-S2-KZS] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie (C) [05-SP-S2-SM(C)] Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne 3 [05-SP-S2-SS3] Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia starości [05-SP-GER-S2-SS] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny/fakultatywny 2 (zajęcia z wykorzystaniem j. obcego) [05-SP-S2-WMF2] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Praktyka zawodowa [05-SP-S2-PZ] Polish Z 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Normatywne podstawy pomocy społecznej [05-SP-S2-NPPS] Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny [05-SP-S2-PF] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie (D) [05-SP-S2-SM(D)] Polish E 7 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne 4 [05-SP-S2-SS4] Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia zdrowia i choroby [05-SP2-GER-S2-SZ] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztaty specjalizacyjne [05-SP-S2-MODOG] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Praktyka dyplomowa [05-SP-S2-PD] Polish Z 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact