University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-ESPS-S2-WF [in Polish] Wykład monograficzny/ fakultatywny (zajęcia z wykorzystaniem j. obcego) Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-AKU [in Polish] Andragogika - kształcenie ustawiczne Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-DWPB [in Polish] Doskonalenie warsztatu zawodowego w pracy socjalnej - praktyka bezpośrednia Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-GPS [in Polish] Globalne procesy społeczne Polish E 4 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-MAIID [in Polish] Metody analizy i interpretacji danych Polish E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-PSUE [in Polish] Polityka społeczna w Polsce i UE Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-SM(A) [in Polish] Seminarium magisterskie (A) Polish Z 3 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-WTPS [in Polish] Współczesne teorie pracy socjalnej Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-SP-S2-PPBT [in Polish] Przygotowanie projektu badań terenowych Polish Z 1 depending on the choice
SEMESTER 2
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-ESPS-S2-PRA [in Polish] Przedmiot specjalizacyjny: Podstawy rachunkowości Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-ESPS-S2-RMOS [in Polish] Rachunkowość w małych organizacjach społecznych Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-ESPS-S2-ZKO [in Polish] Zarządzanie kosztami Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-SM(B) [in Polish] Seminarium magisterskie (B) Polish Z 4 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-SS1 [in Polish] Seminarium specjalizacyjne 1 Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-SS2 [in Polish] Seminarium specjalizacyjne 2 Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-ZPS [in Polish] Zarządzanie projektem socjalnym Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-SP-S2-DPS [in Polish] Diagnoza na potrzeby projektu socjalnego Polish Z 3 depending on the choice
SEMESTER 3
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-ESPS-S2-PPS [in Polish] Prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-ESPS-S2-PS2 [in Polish] Przed. spec.2 Wybrane zagad. teorii organizacji/Organizacje nonprofit w systemie zarządz. publicznego Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-BEPS [in Polish] Badania ewaluacyjne w pracy socjalnej Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-DWM [in Polish] Doskonalenie warsztatu zawodowego w pracy socjalnej - makropraktyka Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-KZS [in Polish] Kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pracy socjalnej Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0
05-SP-S2-SM(C) [in Polish] Seminarium magisterskie (C) Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-SS3 [in Polish] Seminarium specjalizacyjne 3 Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-SP-S2-PZ [in Polish] Praktyka zawodowa Polish Z 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-PSWS-S2-SPS [in Polish] Socjologia problemów społecznych Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-MODOG [in Polish] Warsztaty specjalizacyjne Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
05-SP-S2-NPPS [in Polish] Normatywne podstawy pomocy społecznej Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-PF [in Polish] Przedmiot fakultatywny Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-SM(D) [in Polish] Seminarium magisterskie (D) Polish E 7 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-S2-SS4 [in Polish] Seminarium specjalizacyjne 4 Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-SP-S2-PD [in Polish] Praktyka dyplomowa Polish Z 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact