University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji [DPDiPD] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Filozofia i etyka polityki [FEP] Polish E 6 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia Badań Politologicznych [MBP] Polish E 4 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyczne aspekty reklamy [PAR] Polish E 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ruchy społeczne [RS] Polish Z 4 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Techniki autoprezentacyjne [TA] Polish Z 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria polityki [TP] Polish E 6 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Analiza rynku politycznego [ARP] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Badania marketingowe [BM] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kampanie wyborcze w mediach społecznościowych [KWMS] Polish Z 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo europejskie [PE] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rzecznictwo prasowe [RP] Polish Z 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SMG] Polish Z 3 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Sztuka negocjacji [SN] Polish Z 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Techniki wpływu społecznego [TWS] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Decydowanie polityczne [DP] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Finansowanie kampanii wyborczych [FKW] Polish Z 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia instytucji politycznych [HIP] Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Międzynarodowe stosunki gospodarcze [MSG] Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo wyborcze i referendalne [PWiR] Polish Z 5 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SMG] Polish Z 3 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zagadnienia wiedzy ogólnej (KSAP) [ZWO] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Ewolucja polskiego systemu partyjnego [ESP] Polish Z 3 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki zawodowe [PZ] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SMG1] Polish Z 14 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Transformacja polskiego systemu politycznego [TR] Polish E 5 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact