University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Filozofia i etyka polityki [FEP] Polish E 6 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe [KZSM] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia Badań Politologicznych [MBP] Polish E 4 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ruchy społeczne [RS] Polish Z 4 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Systemy polityczne państw Trzeciego Świata [SPTS] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria polityki [TP] Polish E 6 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teorie Demokracji [TD] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Ewolucja systemu międzynarodowego w okresie pozimnowojennym [ESM] Polish Z 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język orientalny (arabski) [JO] Polish Z 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Organizacje międzynarodowe [OM] Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityczne aspekty konfliktów zbrojnych [PAKZ] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Protokół dyplomatyczny [ PD] Polish Z 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia polityki [PP] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Religia a stosunki międzynarodowe [ RSM] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SMG] Polish Z 3 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia Polityki [SP] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Cyberbezpieczeństwo [CB] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Globalizacja i problemy globalne we współczesnym świecie [ GPG] Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia instytucji politycznych [HIP] Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język orientalny (arabski) [JO] Polish Z 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Komunikowanie polityczne [KP] Polish E 5 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Problemy bezpieczeństwa energetycznego we współczesnym świecie [ PBE] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prognozowanie i symulacje międzynarodowe [PSM] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SMG] Polish Z 3 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Język orientalny (arabski) [JO] Polish Z 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki zawodowe [PZ] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
[in Polish] Problem niemiecki i stosunki polsko-niemieckie po roku 1945 [PN] Polish E 6 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SMG2] Polish E 15 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact