University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
[in Polish] Edukacja medialna [EM] Polish Z 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Głowne nurty kultury światowej i Polski XX i XXI wieku [GNK] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Media lokalne i środowiskowe [MLŚ] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metody badań medioznawczych [MBM] Polish Z 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze [MSPG] Polish E 5 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia dziennikarska [PD] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pragmatyka językowa [PJ ] Polish Z 3 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia komunikowania masowego [PKM] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SM1] Polish Z 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat dziennikarski [WD] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
[in Polish] Analiza dyskursu medialnego [ADM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Dziennikarstwo internetowe [DI] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Komunikacja w wybranych sytuacjach społecznych [KWSS] English Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Marketing i reklama [MiR] Polish E 4 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Opinia publiczna [OP] Polish Z 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia dziennikarska [PD] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyczne komunikowanie się w języku obcym [PRK] depending on the choice Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SM2] Polish Z 2 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów [SKOM] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria komunikowania masowego [TK] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat dziennikarski [WD] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
[in Polish] Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe [KMMK] Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Komunikowanie polityczne [KP] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Marketing polityczny [MP] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Nowe Media Komunikacyjne [NMK ] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Organizacja i Zarządzanie Mediami [OZM] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia dziennikarska [PD] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo autorskie [PA] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SM2] Polish Z 2 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat dziennikarski [WD] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Media relations [MR] Polish Z 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityczne public relations [PPR] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia dziennikarska [PD] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki zawodowe [PZ] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SM3] Polish E 11 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat dziennikarski [WD] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact