University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Demografia społeczna [05-SO-S1-DS] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Elementy ekonomii [05-SO-S1-EE] Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia myśli społecznej [05-SO-S1-HMS] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy filozofii [05-SO-S1-EF] Polish E 4 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy prawa z elementami ochrony własności intelektualnej [05-SO-S1-OWI] Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wstęp do psychologii [05-SO-S1-WDP] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wstęp do socjologii [05-SO-S1-WDS] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Język obcy ABC [S1-JO-ABC] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie fizyczne [S1-32-WF1] Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Historia socjologii [05-SO-S1-HS] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka społeczna [05-SO-S1-PS] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia w pracy managera [05-SO-OZ-S1-PWPM] Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia mikrostruktur społecznych [05-SO-S1-SMS] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia organizacji [05-SO-OZ-S1-SO] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Język obcy ABC [S1-JO-ABC] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie fizyczne [S1-32-WF1] Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Metody badań społecznych (A) [05-SO-S1-MBSA] Polish E 4 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metody statystyczne w socjologii [05-SO-S1-MSWS] Polish E 5 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł fakultatywny SPS_SOiZ-3 [05-SO-OZ-S1_SPS] Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Public relations w organizacjach [05-SO-OZ-S1-PRWO] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia makrostruktur społecznych [05-SO-S1-SMAS] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wybrane problemy kultury organizacji [05-SO-OZ-S1-WPKO] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Język obcy ABC [S1-JO-ABC] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Antropologia kulturowa [05-SO-S1-AK] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Marketing i komunikacja w organizacji [05-SO-OZ-S1-MIKWO] Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metody badań społecznych (B) [05-SO-S1-MBSB] Polish E 5 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Problemy socjologii zarządzania [05-SO-OZ-S1-PSZ] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe (A): Przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej [05-SO-S1-SDA] Polish Z 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia polityki [05-SO-S1-SP] Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat fakultatywny SOiZ-4 [05-SO-OZ-S1-WAR1] Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Przygotowanie praktyk [05-SO-S1-PP] Polish Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Język obcy D [S1-JO-D] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Moduł fakultatywny SP_SOiZ-5 [05-SO-S1-MF_SPB5] Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Projekt badawczy (A) [05-SO-S1-PBA] Polish Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe (B) [05-SO-S1-SDB] Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne SOiZ-5 [05-SO-S1-SS_SOIZ5] Polish Z 2 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia zmiany społecznej [05-SO-S1-SZS] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoretyczne i praktyczne podstawy przedsiębiorczości [05-SO-OZ-S1-TIPPP] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat fakultatywny SOiZ-5 [05-SO-OZ-S1-WAR2] Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Opracowanie praktyk [05-SO-S1-OP] Polish Z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
[in Polish] Praktyki terenowe [05-SO-S1-PT] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Etyka zawodu socjologa [05-SO-S1-EZS] Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Moduł fakultatywny SP_SOiZ-6 [05-SO-S1-MF_SP] Polish Z 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Projekt badawczy (B) [05-SO-S1-PBB] Polish Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny SOiZ-6 [05-SO-S1-PF_SOIZ6] Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe (C) [05-SO-S1-SDC] Polish E 7 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne SOiZ-6A [05-SO-S1-SS_SOIZ6A] Polish Z 3 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne SOiZ-6B [05-SO-S1-SS_SOIZ6B] Polish Z 3 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat fakultatywny SOiZ-6 [05-SO-OZ-S1-WAR3] Polish Z 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact