University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Demografia z elementami statystyki [DES] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Filozofia z elementami logiki [FzL] Polish E 5 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Geografia polityczna [GP] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia polityczna Polski XX w. [HPP] Polish E 5 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JA] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Najnowsza historia polityczna [NHP] Polish E 6 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka społeczna [PS] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Technologia informacyjna [TI] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie Fizyczne [WF] Polish Z 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Ekonomia [ E] Polish E 5 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Integracja europejska [ IE] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JA] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metody i techniki badań w polityce społecznej [MTBPS] Polish Z 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Nauka o państwie i prawie [NPP] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Nauka o polityce [NP] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Państwo welfare state i jego przeobrażenia [PWSJP] Polish E 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka edukacyjna [PE] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka mieszkaniowa [PM] Polish Z 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia [S] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie Fizyczne [WF] Polish Z 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Język obcy [JA] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Myśl polityczna [MPOL] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Organizacje społeczne i wolontariat w Polsce [OSWP] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka zatrudnienia i rynku pracy [ PZRP] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Programy i fundusze UE [PFUE] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Samorząd i polityka lokalna [SIPL] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] System polityczny RP [SPRP] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Administracja publiczna [AP1] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JA4] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Partie i systemy partyjne [PSP] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Patologie społeczne [PaS] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka zrównoważonego rozwoju [PZR] Polish E 5 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pomoc społeczna [PoS] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo własności intelektualnej [PWI] Polish E 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SD] Polish Z 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Systemy Polityczne Państw UE i USA [POLO1S-12-SPPUEUSA] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Lokalne inicjatywy rozwojowe [LIR] Polish Z 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Międzynarodowe stosunki polityczne [MSP] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Organizacja i zarządzanie [OZ] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka rodzinna [ PR] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych [PSWON] Polish Z 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Public management [PuM] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SD] Polish Z 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Systemy polityczne państw Europy Wschodniej [SPPEW] Polish E 6 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Bioetyczne aspekty polityki społecznej [BAPS] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Marketing polityczny [MP] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka senioralna [PolS] Polish Z 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka zdrowotna [PZ] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki zawodowe [ PZ] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SD3] Polish E 8 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zabezpieczenie społeczne [ZS] Polish E 5 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact