University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
[in Polish] Ekonomia [E] Polish E 4 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Filozofia z elementami logiki [ FzL] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia Polski XX w. [HP] Polish E 5 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JO] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Nauka o państwie i prawie [NoPiP] Polish E 5 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia dziennikarska [PD1] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Proseminarium dziennikarskie [PRO] Polish Z 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia mediów [SoM] Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Stylistyka wypowiedzi medialnych [SWM] Polish Z 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat dziennikarski [WD] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie Fizyczne [WF] Polish Z 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
[in Polish] Historia mediów [HM] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JO] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kultura języka [KJ] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Nauka o komunikowaniu [NK] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia dziennikarska [PD2] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Reklama [R] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] System polityczny RP [SPRP] Polish E 5 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Technologia Informacyjna [TI] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat dziennikarski [WD1] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie Fizyczne [WF] Polish Z 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
[in Polish] Dziennikarskie źródła informacji [DZI] Polish Z 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Gatunki dziennikarskie [GD] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JO] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia dziennikarska [PD3] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo mediów [PM] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Public relations [PR] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Retoryka i erystyka [RE] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat dziennikarski [WD2] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
[in Polish] Badanie społeczne [BS] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JO] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Komunikowanie się w organizacji [KO] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polski System Medialny [PSM] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praca dziennikarza w języku obcym [PDJO] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia dziennikarska [PD4] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki zawodowe [PZ] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
[in Polish] Prawo własności intelektualnej [PWI] Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SD] Polish Z 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria i praktyka współczesnej demokracji [TPWD] Polish E 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat dziennikarski [WD3] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
[in Polish] Etyka dziennikarska [ED] Polish Z 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praca dziennikarza w języku obcym [PDJO] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia dziennikarska [PD5] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SD1] Polish Z 2 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Systemy Medialne na Świecie [SMS] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Sztuka negocjacji [SzN] Polish Z 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria kultury i polityka kulturalna RP [TKPK] Polish E 4 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat dziennikarski [WD4] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do ekonomiki mediów [WDEM] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
[in Polish] Komputerowy Skład Tekstu [KST] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Organizacja pracy redakcji [OPR] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pracownia dziennikarska [PD6] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki zawodowe [PZ] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
[in Polish] Rzecznictwo prasowe [RP] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SD2] Polish Z 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat dziennikarski [WD5] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact