University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
A
[in Polish] Ekonomia [EKO] Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Filozofia [FIL] Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Geografia polityczna [GP] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JO] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish E 4 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Międzynarodowe stosunki polityczne [MSP] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Najnowsza historia świata w latach 1945-1989 [NHS] Polish E 4 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Policja w systemie bezpieczeństwa państwa [PSPP] Polish Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do studiów strategicznych [WSS] Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie Fizyczne (1 semestr) [32-WF1] Polish Z 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
A
[in Polish] Język obcy [JO] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish E 4 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Organizacja i zarządzanie [OIZ] Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy prawa karnego [PPK] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia bezpieczeństwa [PB] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Radykalne doktryny polityczne w ujęciu historycznym [RDP] Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] System polityczny RP [SPRP] Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] System więziennictwa w Polsce i na świecie [SWPS] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego [TBNM] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie fizyczne (2 semestr) [32-WF2] Polish E 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce [ZPZ] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
A
[in Polish] Administracja publiczna [AP] Polish E 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Bezpieczeństwo ekonomiczne państw w procesach globalizacji [BEP] Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Fundamentalizm islamski [FI] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia polityczna Polski w XX i XXI wieku [HPP] Polish E 4 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JO] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy prawne instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce [PPIB] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo wojny i konfliktów zbrojnych [PWKZ] Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne systemy polityczne [WSP] Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wstęp do nauki o państwie [WNP] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
A
[in Polish] Bezpieczeństwo społeczne [BS] Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Etyka zawodowa w służbach mundurowych [EZ] Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JO] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w okresie pozimnowojennym [KZSM] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Międzynarodowe stosunki wojskowe [MSW] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka bezpieczeństwa międzynarodowego Polski [PBMP] Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rola sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa [RSZS] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SM] Polish Z 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa [SSS] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw [SBNM] Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego [TZBNM] Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
A
[in Polish] Bezpieczeństwo energetyczne [BE] Polish E 4 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Cyberbezpieczeństwo [CB] Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Cywilizacyjne i kulturowe aspekty bezpieczeństwa w świecie [CIKA] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish E 4 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metody i techniki operacyjne sił specjalnych w Polsce i na świecie [MTOS] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa [MOB] Polish E 3 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przestępczość transnarodowa i sposoby jej zwalczania [PTSZ] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SM] Polish Z 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa [SGSB] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Technologia Informacyjna [TI] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
A
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish E 4 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Negocjacje kryzysowe [NK] Polish Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki zawodowe [PZ] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
[in Polish] Prawa człowieka a interwencje zbrojne ze względów humanitarnych [PCIZ] Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SM2] Polish E 8 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE [WPBIO] Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE [WSSW] Polish E 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie kryzysowe [ZK] Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact