University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-N2-AKU [in Polish] Andragogika - kształcenie ustawiczne Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-DWPB [in Polish] Doskonalenie warsztatu zawodowego w pracy socjalnej - praktyka bezpośrednia Polish Z 4 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-GPS [in Polish] Globalne procesy społeczne Polish E 4 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-MAIID [in Polish] Metody analizy i interpretacja danych Polish E 4 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-PSUE [in Polish] Polityka społeczna w Polsce i UE Polish E 5 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-SM(A) [in Polish] Seminarium magisterskie (A) Polish Z 3 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-WMF1 [in Polish] Wykład monograficzny/fakultatywny 1 (zajęcia z wykorzystaniem j. obcego) Polish Z 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-WTPS [in Polish] Współczesne teorie pracy socjalnej Polish E 5 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-SP-N2-PPBT [in Polish] Przygotowanie projektu badań terenowych Polish Z 1 depending on the choice
SEMESTER 2
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-ESPS-N2-RMOS [in Polish] Rachunkowość w małych organizacjach społecznych Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-ESPS-N2-ZKO [in Polish] Zarządzanie kosztami Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-PS [in Polish] Przedmiot specjalizacyjny Polish E 5 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-SM(B) [in Polish] Seminarium magisterskie (B) Polish Z 4 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-SS1 [in Polish] Seminarium specjalizacyjne 1 Polish Z 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-SS2 [in Polish] Seminarium specjalizacyjne 2 Polish Z 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-ZPS [in Polish] Zarządzanie projektem socjalnym Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-SP-N2-DPS [in Polish] Diagnoza na potrzeby projektu socjalnego Polish Z 3 depending on the choice
SEMESTER 3
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-ESPS-N2-PPS [in Polish] Prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego Polish E 5 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-ESPS-N2-PS2 [in Polish] Przed. spec.2 Wybrane zagad. teorii organizacji/Organizacje nonprofit w systemie zarządz. publicznego Polish E 2 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-BEPS [in Polish] Badania ewaluacyjne w pracy socjalnej Polish E 4 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-DWM [in Polish] Doskonalenie warsztatu zawodowego w pracy socjalnej - makropraktyka Polish Z 4 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-KZS [in Polish] Kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pracy socjalnej Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0
05-SP-N2-SM(C) [in Polish] Seminarium magisterskie (C) Polish Z 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-SS3 [in Polish] Seminarium specjalizacyjne 3 Polish Z 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-SP-N2-PZ [in Polish] Praktyka zawodowa Polish Z 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-N2-MODOG [in Polish] Warsztaty specjalizacyjne Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
05-SP-N2-NPPS [in Polish] Normatywne podstawy pomocy społecznej Polish Z 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-PF [in Polish] Przedmiot fakultatywny Polish E 5 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-SM(D) [in Polish] Seminarium magisterskie (D) Polish E 7 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N2-SS4 [in Polish] Seminarium specjalizacyjne 4 Polish Z 4 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-PSWS-N2-SPS [in Polish] Socjologia problemów społecznych Polish E 4 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-SP-N2-PD [in Polish] Praktyka dyplomowa Polish Z 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact