University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Ilościowa analiza danych [05-SO-S2-IAD] Polish Z 4 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia nauk społecznych [05-SO-S2-MNS] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie: studia literaturowe (A) [05-SO-S2-MGRA] Polish Z 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne KS 1-3 (moduł z wykorzystaniem języka obcego) [05-SO-S2-SS1-3-KS] English Z 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Stratyfikacja społeczna [05-SO-S2-SS] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teorie komunikacji w naukach społecznych [05-SO-K-S2-TKNS] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny/fakultatywny KS-1 [05-SO-S2-WMF1] Polish Z 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Przedmiot specjalizacyjny KS-2 (moduł z wykorzystaniem j. obcego) [05-SO-S2-PS-KS] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie B [05-SO-S2-MGRB] Polish Z 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne KS 1-3 (moduł z wykorzystaniem języka obcego) [05-SO-S2-SS1-3-KS] English Z 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Techniki analizy i interpretacja danych [05-SO-S2-TAID] Polish E 5 20 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat pisarski badacza [05-SO-S2-WDY] Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne koncepcje filozoficzne [05-SO-S2-WKF] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne teorie socjologiczne [05-SO-S2-WTS] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Badania ewaluacyjne [05-SO-S2-BE] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Globalne procesy społeczne [05-SO-S2-GPS] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie C [05-SO-S2-MGRC] Polish Z 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne KS 1-3 (moduł z wykorzystaniem języka obcego) [05-SO-S2-SS1-3-KS] English Z 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia komunikowania masowego [05-SO-K-S2-SKM] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny/fakultatywny KS-3 [05-SO-S2-WMF2-KS] Polish Z 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Badania terenowe [05-SO-S2-BT] Polish Z 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Etyka w mediach [05-SO-K-S2-EWM] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny KS-4 [05-SO-S2-PF-KS] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie D [05-SO-S2-MGRD] Polish E 9 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria rozwoju społecznego [05-SO-S2-TRS] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztaty fakultatywne [05-SO-S2-ZO] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny/fakultatywny KS-4 (z wykorzystaniem języka obcego) [05-SO-S2-WMF3] English Z 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact