University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Deliberative Democracy [DD] English Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Demograficzne wyzwania Europy [ DWE] Polish Z 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Filozofia i etyka polityki [FEP] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Innowacje społeczne w praktyce [ISP] Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia Badań Politologicznych [MBP] Polish E 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ruchy społeczne [RS] Polish Z 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria polityki [TP] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teorie Demokracji [TD] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Ekonomia społeczna [ES] Polish E 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Instytucje prawa pracy i dialogu społecznego [IPPDS] Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Instytucje prawa rodzinnego [IPR] Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo europejskie [PE] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SMG] Polish Z 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia Polityki [SP] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Sztuka negocjacji [SN] Polish Z 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria usług społecznych [TUS] Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Diagnozowanie i ewaluacja w polityce społecznej [DEPS] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia instytucji politycznych [HIP] Polish E 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Komunikowanie polityczne [KP] Polish E 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Międzynarodowa porównawcza polityka społeczna [MPPS] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Międzynarodowe stosunki gospodarcze [MSG] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka spójności społecznej i gospodarczej Unii Europejskiej [PSSGUE] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SMG] Polish Z 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Strategie rozwoju społeczno-gospodarczego [SRSG] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Ewolucja polskiego systemu partyjnego [ESP] Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki zawodowe [PZ] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SMG2] Polish E 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Transformacja polskiego systemu politycznego [TR] Polish E 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact