University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
DD [in Polish] Deliberative Democracy English Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
FEP [in Polish] Filozofia i etyka polityki Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MBP [in Polish] Metodologia Badań Politologicznych Polish E 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
PAIS [in Polish] Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Polish E 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDE [in Polish] Procesy decentralizacji we współczesnej Europie Polish E 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
RS [in Polish] Ruchy społeczne Polish Z 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
TD [in Polish] Teorie Demokracji Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP [in Polish] Teoria polityki Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
FP [in Polish] Finanse publiczne Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GŚ XX-XXI [in Polish] Górny Śląsk w XX i XXI wieku – polityka i kultura Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KM [in Polish] Konwersatorium monograficzne Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
PE [in Polish] Prawo europejskie Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSF [in Polish] Prawo o stowarzyszeniach i fundacjach Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMG [in Polish] Seminarium magisterskie Polish Z 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
SN [in Polish] Sztuka negocjacji Polish Z 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
SP [in Polish] Socjologia Polityki Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZZL [in Polish] Zarządzanie zasobami ludzkimi Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
DP [in Polish] Decydowanie polityczne Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HIP [in Polish] Historia instytucji politycznych Polish E 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KM [in Polish] Konwersatorium monograficzne Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
KP [in Polish] Komunikowanie polityczne Polish E 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MSG [in Polish] Międzynarodowe stosunki gospodarcze Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PWiR [in Polish] Prawo wyborcze i referendalne Polish Z 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMG [in Polish] Seminarium magisterskie Polish Z 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
UOIA [in Polish] Udostępnianie i ochrona informacji w administracji Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WM [in Polish] Wykład monograficzny Polish Z 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZWO [in Polish] Zagadnienia wiedzy ogólnej (KSAP) Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
ESP [in Polish] Ewolucja polskiego systemu partyjnego Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
KM [in Polish] Konwersatorium monograficzne Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
PZ [in Polish] Praktyki zawodowe Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
SMG2 [in Polish] Seminarium magisterskie Polish E 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
TR [in Polish] Transformacja polskiego systemu politycznego Polish E 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact