University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Moduły podstawowe
05-S2-PD-MF_DP1 [in Polish] Wykład monograficzny/fakultatywny DP-1 depending on the choice Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MF_PM1 [in Polish] Wykład monograficzny/fakultatywny PM-1 depending on the choice Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MGRA [in Polish] Seminarium magisterskie (A) Polish Z 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MP [in Polish] Miasto i przestrzeń Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MS_DP1 [in Polish] Moduł specjalizacyjny DP-1 Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MS_PM1 [in Polish] Moduł specjalizacyjny PM-1 Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-SS_DP1 [in Polish] Seminarium specjalizacyjne DP-1 depending on the choice Z 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-SS_PM1 [in Polish] Seminarium specjalizacyjne PM-1 depending on the choice Z 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-STAP [in Polish] Samorząd terytorialny i administracja publiczna Polish E 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-WPM [in Polish] Wprowadzenie do polityki miejskiej depending on the choice E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-ZMABS [in Polish] Zaawansowane metody analizy badań społecznych Polish E 4 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Moduły podstawowe
05-S2-PD-MGRB [in Polish] Seminarium magisterskie (B) depending on the choice Z 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MR [in Polish] Media relations Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MS_DP2 [in Polish] Moduł specjalizacyjny DP-2 Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MT [in Polish] Marketing terytorialny Polish E 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-PKSP [in Polish] Procesy komunikacyjne w sferze publicznej Polish E 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-PPFS [in Polish] Podstawy prawne funkcjonowania samorządu Polish E 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-SS_DP2A [in Polish] Seminarium specjalizacyjne DP-2A depending on the choice Z 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-SS_DP2B [in Polish] Seminarium specjalizacyjne DP-2B depending on the choice Z 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Moduły podstawowe
05-S2-PD-KLSM [in Polish] Kapitał ludzki i społeczny miast Polish E 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MGRC [in Polish] Seminarium magisterskie (C) Polish Z 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MS_PM3 [in Polish] Moduł specjalizacyjny PM-3 Polish E 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-PB [in Polish] Pracownia badawcza Polish Z 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-PM [in Polish] Procesy metropolitalne Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-PMES [in Polish] Procesy miejskie i ekologia społeczna depending on the choice E 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-SS_PM3A [in Polish] Seminarium specjalizacyjne PM-3A depending on the choice Z 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-SS_PM3B [in Polish] Seminarium specjalizacyjne PM-3B depending on the choice Z 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-S2-PD-PZ_BT [in Polish] Praktyki zawodowe / badania terenowe depending on the choice Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Moduły podstawowe
05-S2-PD-GPSP [in Polish] Globalne procesy społeczne i polityczne Polish E 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-KTS [in Polish] Kultura i tożsamość miasta Polish E 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MF_DP4 [in Polish] Wykład monograficzny/fakultatywny DP-4 depending on the choice Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MF_PM4 [in Polish] Wykład monograficzny/fakultatywny PM-4 depending on the choice Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-MGRD [in Polish] Seminarium magisterskie (D) Polish E 9 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-SS_DP4 [in Polish] Seminarium specjalizacyjne DP-4 depending on the choice Z 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-SS_PM4 [in Polish] Seminarium specjalizacyjne PM-4 depending on the choice Z 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-SZK [in Polish] Strategie zarządzania kryzysowego Polish Z 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-S2-PD-TTRL [in Polish] Tożsamość terytorialna i rozwój lokalny Polish E 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact