University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
EM [in Polish] Edukacja medialna Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
GNK [in Polish] Głowne nurty kultury światowej i Polski XX i XXI wieku Polish E 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KWSS [in Polish] Komunikacja w wybranych sytuacjach społecznych English Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
MBM [in Polish] Metody badań medioznawczych Polish Z 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
MLŚ [in Polish] Media lokalne i środowiskowe Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MSPG [in Polish] Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PD [in Polish] Pracownia dziennikarska Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKM [in Polish] Psychologia komunikowania masowego Polish Z 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SM1 [in Polish] Seminarium magisterskie Polish Z 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
WD [in Polish] Warsztat dziennikarski Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
ADM [in Polish] Analiza dyskursu medialnego Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
DI [in Polish] Dziennikarstwo internetowe Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KM [in Polish] Konwersatorium monograficzne Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MiR [in Polish] Marketing i reklama Polish E 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OP [in Polish] Opinia publiczna Polish Z 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
PD [in Polish] Pracownia dziennikarska Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PJ [in Polish] Pragmatyka językowa Polish Z 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
SM1 [in Polish] Seminarium magisterskie Polish Z 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
TK [in Polish] Teoria komunikowania masowego Polish E 6 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD [in Polish] Warsztat dziennikarski Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WM [in Polish] Wykład monograficzny Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
KMMK [in Polish] Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KP [in Polish] Komunikowanie polityczne Polish E 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMK [in Polish] Nowe Media Komunikacyjne Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
OZM [in Polish] Organizacja i Zarządzanie Mediami Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA [in Polish] Prawo autorskie Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PD [in Polish] Pracownia dziennikarska Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPR [in Polish] Polityczne public relations Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SM2 [in Polish] Seminarium magisterskie Polish Z 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
WD [in Polish] Warsztat dziennikarski Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WM [in Polish] Wykład monograficzny Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty obowiązkowe
MP [in Polish] Marketing polityczny Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MR [in Polish] Media relations Polish Z 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
PD [in Polish] Pracownia dziennikarska Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PZ [in Polish] Praktyki zawodowe Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
SKOM [in Polish] Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SM3 [in Polish] Seminarium magisterskie Polish E 8 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
WD [in Polish] Warsztat dziennikarski Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WM [in Polish] Wykład monograficzny Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact