University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty kierunkowe
[in Polish] Aparat represji wobec Kościoła w Polsce i ZSRR (1945-1989/91) [AR] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Czynności operacyjno-rozpoznawcze [COR] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język arabski [JA] Polish Z 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język chiński [JCH] Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ochrona imprez masowych [OIM] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka zagraniczna Polski po 1989 r. [PZP] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo wykroczeń [PW] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rewolucje polityczne [RP] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SM] Polish Z 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Systemy polityczne państw Trzeciego Świata [SPTS] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria wykorzystania środków przymusu bezpośredniego [TWSP] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty kierunkowe
[in Polish] Bezpieczeństwo ekologiczne [BE] Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język arabski [JA] Polish Z 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język chiński [JCH] Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Open source intelligence [OSINT] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy działań ratowniczych i ochrony ludności [PDR] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy kryminologii [PK] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Propaganda i manipulacja jako zagrożenie dla bezpieczeństwa [PIM] Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia sytuacji kryzysowych [PSK] Polish E 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rosja i obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych [ROP] Polish E 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SM] Polish Z 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zagrożenia asymetryczne [ZA] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty kierunkowe
[in Polish] Język arabski [JA] Polish Z 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język chiński [JCH] Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konflikty zbrojne w ujęciu historycznym [KZ] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Megatrendy rozwojowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych [MR] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy kryminalistyki [PKR] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy orientalistyki [PO] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w praktyce [PD] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie [SM] Polish Z 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Służba pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa [SP] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Stany nadzwyczajne [SN] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym RP [ZBN] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty kierunkowe
[in Polish] Język arabski [JA] Polish Z 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język chiński [JCH] Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prognozowanie i symulacje międzynarodowe [PSM] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rodzaje broni i uzbrojenia [RBU] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie 2 [SM-2] Polish E 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wyścig zbrojeń w XX i XXI wieku [WZ] Polish Z 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Praktyka 4 tygodnie rozliczana do końca 4 sem. [PRA] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact