University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty kierunkowe
AR [in Polish] Aparat represji wobec Kościoła w Polsce i ZSRR (1945-1989/91) Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COR [in Polish] Czynności operacyjno-rozpoznawcze Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JA [in Polish] Język arabski Polish Z 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JCH [in Polish] Język chiński Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KM [in Polish] Konwersatorium monograficzne Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
OIM [in Polish] Ochrona imprez masowych Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
PW [in Polish] Prawo wykroczeń Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PZP [in Polish] Polityka zagraniczna Polski po 1989 r. Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RP [in Polish] Rewolucje polityczne Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
SM [in Polish] Seminarium magisterskie Polish Z 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
SPTS [in Polish] Systemy polityczne państw Trzeciego Świata Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
TWSP [in Polish] Teoria wykorzystania środków przymusu bezpośredniego Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty kierunkowe
BE [in Polish] Bezpieczeństwo ekologiczne Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JA [in Polish] Język arabski Polish Z 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JCH [in Polish] Język chiński Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KM [in Polish] Konwersatorium monograficzne Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINT Open source intelligence Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
PDR [in Polish] Podstawy działań ratowniczych i ochrony ludności Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIM [in Polish] Propaganda i manipulacja jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PK [in Polish] Podstawy kryminologii Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSK [in Polish] Psychologia sytuacji kryzysowych Polish E 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROP [in Polish] Rosja i obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych Polish E 5 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SM [in Polish] Seminarium magisterskie Polish Z 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
WM [in Polish] Wykład monograficzny Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZA [in Polish] Zagrożenia asymetryczne Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty kierunkowe
JA [in Polish] Język arabski Polish Z 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JCH [in Polish] Język chiński Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KM [in Polish] Konwersatorium monograficzne Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
KZ [in Polish] Konflikty zbrojne w ujęciu historycznym Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
MR [in Polish] Megatrendy rozwojowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PD [in Polish] Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w praktyce Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PKR [in Polish] Podstawy kryminalistyki Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO [in Polish] Podstawy orientalistyki Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
SM [in Polish] Seminarium magisterskie Polish Z 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
SN [in Polish] Stany nadzwyczajne Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP [in Polish] Służba pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
ZBN [in Polish] Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym RP Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty kierunkowe
JA [in Polish] Język arabski Polish Z 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JCH [in Polish] Język chiński Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KM [in Polish] Konwersatorium monograficzne Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
PSM [in Polish] Prognozowanie i symulacje międzynarodowe Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
RBU [in Polish] Rodzaje broni i uzbrojenia Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
SM-2 [in Polish] Seminarium magisterskie 2 Polish E 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
WM [in Polish] Wykład monograficzny Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WZ [in Polish] Wyścig zbrojeń w XX i XXI wieku Polish Z 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
PRA [in Polish] Praktyka 4 tygodnie rozliczana do końca 4 sem. Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact