University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Grupa przedmiotów kierunkowych
05-TH-S1-001 [in Polish] Cywilizacja świata starożytnego Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0018 [in Polish] Cywilizacja starożytnej Polski Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-002 [in Polish] Cywilizacja świata średniowiecznego Polish E 4 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0025 [in Polish] SV i techniki prezentacji Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-003 [in Polish] Cywilizacja średniowiecznej Polski Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-004 [in Polish] Metodologia badań regionalnych (wprowadzenie do regionalistyki) Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-005 [in Polish] Wstęp do badań historycznych Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-006 [in Polish] Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia i ochrona własności intelektualnej Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
05-TH-S1-0026 (1-2) [in Polish] Lektorat z języka łacińskiego (1-2) Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-008 [in Polish] Technologia informacyjna Polish Z 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-JON (1-4) [in Polish] Język obcy nowożytny (1-4) Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32-WF1 [in Polish] Wychowanie fizyczne Polish E 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Grupa przedmiotów kierunkowych
05-TH-S1-0010 [in Polish] Cywilizacja ziem polskich czasów nowożytnych Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0011 [in Polish] Cywilizacja powszechna XIX wieku Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0012 [in Polish] Cywilizacja ziem polskich XIX wieku Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0013 [in Polish] Wybrane elementy nauk pomocniczych historii Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0027 [in Polish] Wybrane zagadnienia z geografii fizycznej Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-009 [in Polish] Cywilizacje czasów nowożytnych Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-MON.1 [in Polish] Wykład monograficzny 1 Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-TH-S1-0017 [in Polish] Zajęcia terenowe (praktyka śródroczna) Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] Inne wymagania
05-TH-S1-0026 (1-2) [in Polish] Lektorat z języka łacińskiego (1-2) Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-JON (1-4) [in Polish] Język obcy nowożytny (1-4) Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32-WF1 [in Polish] Wychowanie fizyczne Polish E 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Grupa przedmiotów kierunkowych
05-TH-S1-0019 [in Polish] Cywilizacja powszechna XX wieku Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0020 [in Polish] Cywilizacja ziem polskich XX wieku Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0021 [in Polish] Dzieje podróżowania i turystyki Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0022 [in Polish] Wybrane zagadnienia z historii sztuki Polish Z 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-MON.2 [in Polish] Wykład monograficzny 2 Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-PD [in Polish] Pracownia dyplomowa Polish Z 4 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-ZD [in Polish] Zarys dziejów (wybrany region) Polish Z 4 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-ZP.1 [in Polish] Zajęcia projektowe 1 Polish Z 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-TH-S1-0024 [in Polish] Praktyka zawodowa Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
[in Polish] Inne wymagania
05-TH-S1-JON (1-4) [in Polish] Język obcy nowożytny (1-4) Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Grupa przedmiotów kierunkowych
05-TH-S1-0030 [in Polish] Metodyka prowadzenia wycieczek Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0032 [in Polish] Wiedza o Polsce i świecie współczesnym Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0033 [in Polish] Interpretacja zabytków i dzieł sztuki Polish Z 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0034 [in Polish] Geografia historyczna Polish Z 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-MON.3 [in Polish] Wykład monograficzny 3 Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-SEM.1 [in Polish] Seminarium 1 Polish Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-TBA [in Polish] Wybrane zagadnienia z turystyki batalistycznej (wybrany region) Polish Z 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-TRE [in Polish] Wybrane zagadnienia z turystyki religijnej (wybrany region) Polish Z 3 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-ZP.2 [in Polish] Zajecia projektowe 2 Polish Z 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
05-TH-S1-JON (1-4) [in Polish] Język obcy nowożytny (1-4) Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Grupa przedmiotów kierunkowych
05-TH-S1-0035 [in Polish] Geografia turystyczna Polski Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0036 [in Polish] Geografia turystyczna świata Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0037 [in Polish] Psychologiczne podstawy pracy pilota i przewodnika Polish Z 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0038 [in Polish] Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia w turystyce Polish Z 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-MON.4 [in Polish] Wykład monograficzny 4 Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-PTH [in Polish] Projektowanie tras i imprez turystyki historycznej (wybrany region) Polish Z 4 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-SEM.2 [in Polish] Seminarium 2 Polish Z 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-TI [in Polish] Wybrane zagadnienia z turystyki industrialnej (wybrany region) Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] Grupa przedmiotów kierunkowych
05-TH-S1-0039 [in Polish] Wybrane zagadnienia z etnologii Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0040 [in Polish] Obsługa ruchu turystycznego Polish E 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-0041 [in Polish] Muzea w Polsce i na świecie Polish Z 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-AO [in Polish] Architektura obronna jako współczesna atrakcja turystyczna (wybrany region) Polish Z 4 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-PT [in Polish] Przewodniki turystyczne – historia, podstawy i metody konstruowania (wybrany region) Polish Z 4 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
05-TH-S1-SEM.3 [in Polish] Seminarium 3 Polish Z 13 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact