University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information (2)

Graduation requirements [in Polish] Realizacja programu kształcenia dla kierunku
Internships (hours and conditions) [in Polish] Celem praktyk, które stanowią integralną część procesu dydaktycznego, pozostaje: - zapoznanie się studentów z procesem funkcjonowania instytucji publicznych, instytucji naukowo-badawczych, instytucji związanych z obsługą ruchu turystycznego, placówek kultury i innych podmiotów, korzystających w swojej działalności z działań, obejmujących tematykę poznawaną w toku studiów - zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia w zakresie przygotowania do zawodu; - weryfikacja wiedzy i umiejętności pozyskanych w murach akademickich. Praktyki dla studentów studiów I stopnia, zaplanowane są w semestrze drugim i trzecim (w wymiarze 45 godzin).
Professional qualifications [in Polish]
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 180
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • history (humanities): 100%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact