University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-N1-DS [in Polish] Demografia społeczna Polish E 4 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-EE2 [in Polish] Elementy ekonomii Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-EF2 [in Polish] Elementy filozofii Polish E 3 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-ELS [in Polish] Elementy socjologii Polish E 4 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-EP [in Polish] Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-OWI [in Polish] Ochrona własności intelektualnej Polish Z 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-RCA [in Polish] Rozwój człowieka w cyklu życia (A) Polish E 4 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-WDP [in Polish] Wstęp do psychologii Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-WP [in Polish] Wprowadzenie do pedagogiki Polish E 4 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
05-SP-N1-JO (ABC) [in Polish] Język obcy (ABC) Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-N1-HPS [in Polish] Historia pracy socjalnej Polish E 5 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-KI [in Polish] Komunikacja interpersonalna Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PPZS [in Polish] Podstawy prawne zabezpieczenia społecznego Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PSS [in Polish] Wprowadzenie do psychologii społecznej Polish E 4 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-RCB [in Polish] Rozwój człowieka w cyklu życia (B) Polish E 4 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-SMS [in Polish] Socjologia mikrostruktur społecznych Polish E 4 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-TIN [in Polish] Trening interpersonalny Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
05-SP-N1-WPS [in Polish] Wprowadzenie do pracy socjalnej Polish Z 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
05-SP-N1-JO (ABC) [in Polish] Język obcy (ABC) Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-N1-MBS [in Polish] Metody badań społecznych Polish E 4 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-POS [in Polish] Polityka społeczna Polish E 4 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PSOPS(A) [in Polish] Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych(A) Polish Z 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-SMAS [in Polish] Socjologia makrostruktur społecznych Polish E 4 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-TMPS [in Polish] Teorie i metody pracy socjalnej z jednostką i rodziną Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-ZPPS [in Polish] Zagadnienia patologii i profilaktyki społecznej Polish E 4 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-SP-N1-PRAKZ (A) [in Polish] Praktyka zawodowa(A) Polish Z 4 depending on the choice
[in Polish] Inne wymagania
05-SP-N1-JO (ABC) [in Polish] Język obcy (ABC) Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-N1-AK [in Polish] Antropologia kulturowa Polish E 3 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-IPIPSP1 [in Polish] Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne)1 Polish Z 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PS1 [in Polish] Przedmiot specjalizacyjny 1 Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PSOC [in Polish] Projekt socjalny Polish Z 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PSOPS(B) [in Polish] Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych(B) Polish Z 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-S [in Polish] Statystyka Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-SD(A) [in Polish] Seminarium dyplomowe (A) Polish Z 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-SDI [in Polish] Socjologia dewiacji i kontroli społecznej Polish E 3 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-SIOPS [in Polish] Struktura i organizacja pomocy społecznej Polish Z 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-SPPS [in Polish] System prawny pomocy społecznej Polish Z 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-TIMP [in Polish] Teorie i metody pracy socjalnej z grupą i społecznością lokalną Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-SP-N1-IPIPSP2 [in Polish] Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne)2 Polish Z 1 depending on the choice
[in Polish] Inne wymagania
05-SP-N1-JO (D) [in Polish] Język obcy (D) Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-N1-DIPS [in Polish] Dziełania interpersonalne w pracy socjalnej Polish E 2 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-IPIPSN1 [in Polish] Instytucje polityki i pomocy społecznej (niepubliczne)1 Polish Z 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PF1 [in Polish] Przedmiot fakultatywny 1 Polish E 2 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PF2 [in Polish] Przedmiot fakultatywny 2 Polish E 2 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PRIO [in Polish] Prawo rodzinne i opiekuńcze Polish Z 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PS [in Polish] Pedagogika specjalna Polish E 3 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PSOPS(C) [in Polish] Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych(C) Polish Z 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-SD(B) [in Polish] Seminarium dyplomowe (B) Polish Z 5 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-SM [in Polish] Seminarium metodologiczne Polish Z 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-WKRPS [in Polish] Współczesne kierunki rozwoju pracy socjalnej Polish Z 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-SP-N1-IPIPSN2 [in Polish] Instytucje polityki i pomocy społecznej (niepubliczne)2 Polish Z 1 depending on the choice
05-SP-N1-PRAKZ(B) [in Polish] Praktyka zawodowa(B) Polish Z 4 depending on the choice
SEMESTER 6
[in Polish] Moduły podstawowe
05-SP-N1-APS [in Polish] Aksjologia pracy socjalnej Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-DPPIW [in Polish] Działalność pożytku publicznego i wolontariat Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-EDU [in Polish] Edukacja ustawiczna i andragogika Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-ESP [in Polish] Etyka społeczna Polish Z 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-IPIPSM1 [in Polish] Instytucje polityki i pomocy społecznej (monografia) 1 Polish Z 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PS2 [in Polish] Przedmiot specjalizacyjny 2 Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PSOPS(D) [in Polish] Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych(D) Polish Z 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-PWOZ [in Polish] Podstawy wiedzy o organizacji i zarządzaniu Polish E 3 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-SD(C) [in Polish] Seminarium dyplomowe (C) Polish E 6 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-SPOB [in Polish] Społeczeństwo obywatelskie Polish Z 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-SP-N1-SPS [in Polish] Superwizja pracy socjalnej Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
05-SP-N1-IPIPSM2 [in Polish] Instytucje polityki i pomocy społecznej (monografia) 2 Polish Z 1 depending on the choice
05-SP-N1-PRAKD [in Polish] Praktyka dyplomowa Polish Z 4 depending on the choice

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact