University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Demografia społeczna [05-SP-N1-DS] Polish E 4 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Elementy ekonomii [05-SP-N1-EE2] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Elementy filozofii [05-SP-N1-EF2] Polish E 3 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej [05-SP-N1-EP] Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Elementy socjologii [05-SP-N1-ELS] Polish E 4 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ochrona własności intelektualnej [05-SP-N1-OWI] Polish Z 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rozwój człowieka w cyklu życia (A) [05-SP-N1-RCA] Polish E 4 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do pedagogiki [05-SP-N1-WP] Polish E 4 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wstęp do psychologii [05-SP-N1-WDP] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Język obcy (ABC) [05-SP-N1-JO (ABC)] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Historia pracy socjalnej [05-SP-N1-HPS] Polish E 5 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Komunikacja interpersonalna [05-SP-N1-KI] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy prawne zabezpieczenia społecznego [05-SP-N1-PPZS] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rozwój człowieka w cyklu życia (B) [05-SP-N1-RCB] Polish E 4 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia mikrostruktur społecznych [05-SP-N1-SMS] Polish E 4 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Trening interpersonalny [05-SP-N1-TIN] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do pracy socjalnej [05-SP-N1-WPS] Polish Z 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do psychologii społecznej [05-SP-N1-PSS] Polish E 4 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Język obcy (ABC) [05-SP-N1-JO (ABC)] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Metody badań społecznych [05-SP-N1-MBS] Polish E 4 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka społeczna [05-SP-N1-POS] Polish E 4 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych(A) [05-SP-N1-PSOPS(A)] Polish Z 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia makrostruktur społecznych [05-SP-N1-SMAS] Polish E 4 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teorie i metody pracy socjalnej z jednostką i rodziną [05-SP-N1-TMPS] Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zagadnienia patologii i profilaktyki społecznej [05-SP-N1-ZPPS] Polish E 4 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Praktyka zawodowa(A) [05-SP-N1-PRAKZ (A)] Polish Z 4 depending on the choice
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Język obcy (ABC) [05-SP-N1-JO (ABC)] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Antropologia kulturowa [05-SP-N1-AK] Polish E 3 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne)1 [05-SP-N1-IPIPSP1] Polish Z 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych(B) [05-SP-N1-PSOPS(B)] Polish Z 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Projekt socjalny [05-SP-N1-PSOC] Polish Z 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot specjalizacyjny 1 [05-SP-N1-PS1] Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe (A) [05-SP-N1-SD(A)] Polish Z 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia dewiacji i kontroli społecznej [05-SP-N1-SDI] Polish E 3 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Statystyka [05-SP-N1-S] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Struktura i organizacja pomocy społecznej [05-SP-N1-SIOPS] Polish Z 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] System prawny pomocy społecznej [05-SP-N1-SPPS] Polish Z 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teorie i metody pracy socjalnej z grupą i społecznością lokalną [05-SP-N1-TIMP] Polish E 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Instytucje polityki i pomocy społecznej (publiczne)2 [05-SP-N1-IPIPSP2] Polish Z 1 depending on the choice
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Język obcy (D) [05-SP-N1-JO (D)] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Dziełania interpersonalne w pracy socjalnej [05-SP-N1-DIPS] Polish E 2 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Instytucje polityki i pomocy społecznej (niepubliczne)1 [05-SP-N1-IPIPSN1] Polish Z 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pedagogika specjalna [05-SP-N1-PS] Polish E 3 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych(C) [05-SP-N1-PSOPS(C)] Polish Z 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo rodzinne i opiekuńcze [05-SP-N1-PRIO] Polish Z 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny 1 [05-SP-N1-PF1] Polish E 2 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny 2 [05-SP-N1-PF2] Polish E 2 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe (B) [05-SP-N1-SD(B)] Polish Z 5 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium metodologiczne [05-SP-N1-SM] Polish Z 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne kierunki rozwoju pracy socjalnej [05-SP-N1-WKRPS] Polish Z 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Instytucje polityki i pomocy społecznej (niepubliczne)2 [05-SP-N1-IPIPSN2] Polish Z 1 depending on the choice
[in Polish] Praktyka zawodowa(B) [05-SP-N1-PRAKZ(B)] Polish Z 4 depending on the choice
SEMESTER 6
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Aksjologia pracy socjalnej [05-SP-N1-APS] Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Działalność pożytku publicznego i wolontariat [05-SP-N1-DPPIW] Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Edukacja ustawiczna i andragogika [05-SP-N1-EDU] Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Etyka społeczna [05-SP-N1-ESP] Polish Z 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Instytucje polityki i pomocy społecznej (monografia) 1 [05-SP-N1-IPIPSM1] Polish Z 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy wiedzy o organizacji i zarządzaniu [05-SP-N1-PWOZ] Polish E 3 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych(D) [05-SP-N1-PSOPS(D)] Polish Z 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot specjalizacyjny 2 [05-SP-N1-PS2] Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe (C) [05-SP-N1-SD(C)] Polish E 6 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Społeczeństwo obywatelskie [05-SP-N1-SPOB] Polish Z 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Superwizja pracy socjalnej [05-SP-N1-SPS] Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Instytucje polityki i pomocy społecznej (monografia) 2 [05-SP-N1-IPIPSM2] Polish Z 1 depending on the choice
[in Polish] Praktyka dyplomowa [05-SP-N1-PRAKD] Polish Z 4 depending on the choice

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact