University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Demografia społeczna [05-SO-S1-DS] Polish E 6 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Elementy ekonomii [05-SO-S1-EE] Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia myśli społecznej [05-SO-S1-HMS] Polish E 6 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy filozofii [05-SO-S1-EF] Polish E 4 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy prawa z elementami ochrony własności intelektualnej [05-SO-S1-OWI] Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wstęp do psychologii [05-SO-S1-WDP] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wstęp do socjologii [05-SO-S1-WDS] Polish E 6 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Język obcy ABC [S1-JO-ABC] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Historia socjologii [05-SO-S1-HS] Polish E 6 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Komunikacja interpersonalna [05-SO-R-S1-KI] Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia społeczna [05-SO-S1-PSS] Polish E 4 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia mikrostruktur społecznych [05-SO-S1-SMS] Polish E 6 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Społeczne aspekty reklamy [05-SO-R-S1-SAR] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Trening interpersonalny [05-SO-R-S1-TIN] Polish Z 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do nauki o komunikowaniu [05-SO-R-S1-WNK] Polish E 6 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Język obcy ABC [S1-JO-ABC] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Metody badań społecznych (A) [05-SO-S1-MBSA] Polish E 4 18 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metody statystyczne w socjologii [05-SO-S1-MSWS] Polish E 5 18 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologiczne aspekty reklamy [05-SO-R-S1-PAR] Polish E 3 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne SRiKS-3 [05-SO-R-S1-SS1] Polish Z 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia kultury [05-SO-S1-SK] Polish E 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia makrostruktur społecznych [05-SO-S1-SMAS] Polish E 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat reklamy [05-SO-R-S1-WR] Polish Z 3 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Język obcy ABC [S1-JO-ABC] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Antropologia kulturowa [05-SO-S1-AK] Polish E 5 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metody badań społecznych (B) [05-SO-S1-MBSB] Polish E 5 18 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny SRiKS-4 [05-SO-R-S1-PF1] Polish E 4 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe (A): Przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej [05-SO-S1-SDA] Polish Z 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne SRiKS-4 [05-SO-R-S1-SS2] Polish Z 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia polityki [05-SO-S1-SP] Polish E 4 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat fakultatywny SRiKS-4 [05-SO-R-S1-WF1] Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Współczesne systemy medialne [05-SO-R-S1-WSM] Polish E 4 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] Język obcy D [S1-JO-D] Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Marketing społeczny i polityczny [05-SO-R-S1-MSIP] Polish E 4 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy marketingu [05-SO-R-S1-PM] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot specjalizacyjny SRiKS-5 [05-SO-R-S1-PS1] Polish E 4 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Public relations [05-SO-R-S1-PR] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe (B) [05-SO-S1-SDB] Polish Z 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium fakultatywne SRiKS-5 [05-SO-R-S1-SF1] Polish Z 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat badacza mediów [05-SO-R-S1-WBM] Polish Z 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat fakultatywny SRiKS-5 [05-SO-R-S1-WF2] Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Praktyka zawodowa [05-SO-R-S1-PRAKZ] Polish Z 4 depending on the choice
SEMESTER 6
[in Polish] Moduły podstawowe
[in Polish] Etyka zawodu socjologa [05-SO-S1-EZS] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot fakultatywny SRiKS-6 [05-SO-R-S1-PF2] Polish E 4 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Przedmiot specjalizacyjny SRiKS-6 [05-SO-R-S1-PS2] Polish E 4 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe (C) [05-SO-S1-SDC] Polish E 7 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium fakultatywne SRiKS-6 [05-SO-R-S1-SF2] Polish Z 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia organizacji i zarządzania [05-SO-S1-SOIZ] Polish E 4 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztat grafiki komputerowej [05-SO-R-S1-WGK] Polish Z 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Praktyka dyplomowa [05-SO-R-S1-PRAKD] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact