University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Demografia z elementami statystyki [DES] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Filozofia z elementami logiki [FzL] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Geografia polityczna [GP] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia polityczna Polski XX w. [HPP] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JA] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Najnowsza historia polityczna [NHP] Polish E 6 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka społeczna [PS] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Technologia informacyjna [TI] Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie Fizyczne [WF] Polish Z 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Administracja publiczna [AP] Polish Z 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ekonomia [ E] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Etykieta w administracji [EwA] Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Integracja europejska [ IE] Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JA] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Nauka o państwie i prawie [NPP] Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Nauka o polityce [NP] Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia [S] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie Fizyczne [WF] Polish Z 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Język obcy [JA] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Myśl polityczna [MPOL] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Postępowanie administracyjne [PA] Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo międzynarodowe publiczne [ PMP] Polish E 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawoznawstwo [P] Polish Z 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Samorząd i polityka lokalna [SIPL] Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] System polityczny RP [SPRP] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Język angielski w administracji [JAA] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JA4] Polish E 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Partie i systemy partyjne [PSP] Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawne podstawy funkcjonowania społeczności lokalnych [PPFSL] Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo własności intelektualnej [PWI] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Samorząd terytorialny w Polsce i Europie [STwPiE] Polish E 4 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SD] Polish Z 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Systemy Polityczne Państw UE i USA [POLO1S-12-SPPUEUSA] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Administracja rządowa w USA i państwach UE [ARUSUE] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język angielski w administracji [JAA] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Międzynarodowe stosunki polityczne [MSP] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Organizacja i zarządzanie [OZ] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia zarządzania zespołem w administracji [PZZA] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne [RLPSP] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SD] Polish Z 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Systemy polityczne państw Europy Wschodniej [SPPEW] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Finanse publiczne [FP] Polish E 5 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Marketing polityczny [MP] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki zawodowe [ PZ] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SD3] Polish E 8 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria kultury i polityka kulturalna RP [TKPK] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zamówienia publiczne [ZP] Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact