University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Demografia z elementami statystyki [DES] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Filozofia z elementami logiki [FzL] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Geografia polityczna [GP] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia polityczna Polski XX w. [HPP] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JA] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Najnowsza historia polityczna [NHP] Polish E 6 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka społeczna [PS] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Technologia informacyjna [TI] Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie Fizyczne [WF] Polish Z 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Ekonomia [ E] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia zimnej wojny [HZW] Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Integracja europejska [ IE] Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JA] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Nauka o państwie i prawie [NPP] Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Nauka o polityce [NP] Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Socjologia [S] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria stosunków międzynarodowych [TSM] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wychowanie Fizyczne [WF] Polish Z 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Język obcy [JA] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Międzynarodowe stosunki polityczne w Europie Zachodniej i Południowej po zimnej wojnie [MSPE] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Myśl polityczna [MPOL] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo międzynarodowe publiczne [PMP] Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Samorząd i polityka lokalna [SIPL] Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] System polityczny RP [SPRP] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Administracja publiczna [AP1] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe [BNM] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Język obcy [JA4] Polish E 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Partie i systemy partyjne [PSP] Polish E 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym [PZSZ] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Prawo własności intelektualnej [PWI] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Rosja i obszar postradziecki w stosunkach międzynarodowych [ROPSM] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SD] Polish Z 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Systemy Polityczne Państw UE i USA [POLO1S-12-SPPUEUSA] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych [AŁSM] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Azja Południowa i Wschodnia w stosunkach międzynarodowych [APWSM] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych [BWSM] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Międzynarodowe stosunki gospodarcze [MSG] Polish E 4 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Organizacja i zarządzanie [OZ] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Polska polityka zagraniczna [ PPZ] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SD] Polish Z 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Systemy polityczne państw Europy Wschodniej [SPPEW] Polish E 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
[in Polish] Przedmioty ogólne i specjalizacyjne
[in Polish] Afryka w stosunkach międzynarodowych [ASM] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Konwersatorium monograficzne [KM] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Marketing polityczny [MP] Polish Z 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Międzynarodowe stosunki kulturalne [MSK] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki zawodowe [ PZ] Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
[in Polish] Prawa człowieka [PC] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium dyplomowe [SD3] Polish E 8 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria kultury i polityka kulturalna RP [TKPK] Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wykład monograficzny [WM] Polish Z 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact