University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Specializations

Specialization Classical Philosophy
General description of the specialization [in Polish] Specjalność Filozofia klasyczna nastawiona jest na studentów zainteresowanych klasycznymi zagadnieniami podejmowanymi przez podstawowe działy filozoficzne, takie jak metafizyka czy epistemologia. Na trzech przedmiotach specjalizacyjnych: Starożytnych systemach metafizycznych, Teoriach prawdy i Aksjologii filozoficznej, proponowane są pogłębione dyskusje związane z tytułowymi zagadnieniami, które pozwalają dostrzec potencjał i bogactwo tkwiące we wciąż aktualnych, klasycznych zagadnieniach filozofii.
Graduation requirements [in Polish] Zaliczenie modułów przewidzianych w planie studiów dla specjalności.
Internships (hours and conditions) [in Polish] nie dotyczy
Professional qualifications [in Polish] nie dotyczy
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 180
Percentage of the ECTS credits for each of the scientific or artistic disciplines to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits
  • philosophy (humanities): 100%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact