University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
A
EKO [in Polish] Ekonomia Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIL [in Polish] Filozofia Polish Z 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP [in Polish] Geografia polityczna Polish Z 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JO [in Polish] Język obcy Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KM [in Polish] Konwersatorium monograficzne Polish E 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
MSP [in Polish] Międzynarodowe stosunki polityczne Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NHS [in Polish] Najnowsza historia świata w latach 1945-1989 Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSPP [in Polish] Policja w systemie bezpieczeństwa państwa Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WM [in Polish] Wykład monograficzny Polish Z 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSS [in Polish] Wprowadzenie do studiów strategicznych Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
A
JO [in Polish] Język obcy Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KM [in Polish] Konwersatorium monograficzne Polish E 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
OIZ [in Polish] Organizacja i zarządzanie Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PB [in Polish] Psychologia bezpieczeństwa Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPK [in Polish] Podstawy prawa karnego Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RDP [in Polish] Radykalne doktryny polityczne w ujęciu historycznym Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPRP [in Polish] System polityczny RP Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SWPS [in Polish] System więziennictwa w Polsce i na świecie Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBNM [in Polish] Teoria bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WM [in Polish] Wykład monograficzny Polish Z 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZPZ [in Polish] Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
A
AP [in Polish] Administracja publiczna Polish E 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEP [in Polish] Bezpieczeństwo ekonomiczne państw w procesach globalizacji Polish E 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FI [in Polish] Fundamentalizm islamski Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HPP [in Polish] Historia polityczna Polski w XX i XXI wieku Polish E 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JO [in Polish] Język obcy Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPIB [in Polish] Podstawy prawne instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PWKZ [in Polish] Prawo wojny i konfliktów zbrojnych Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WNP [in Polish] Wstęp do nauki o państwie Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSP [in Polish] Współczesne systemy polityczne Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
A
BS [in Polish] Bezpieczeństwo społeczne Polish Z 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZ [in Polish] Etyka zawodowa Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JO [in Polish] Język obcy Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZSM [in Polish] Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w okresie pozimnowojennym Polish E 5 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MSW [in Polish] Międzynarodowe stosunki wojskowe Polish Z 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
PBMP [in Polish] Polityka bezpieczeństwa międzynarodowego Polski Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSZS [in Polish] Rola sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBNM [in Polish] Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw Polish E 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SM [in Polish] Seminarium dyplomowe Polish Z 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
SSS [in Polish] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TZBNM [in Polish] Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
A
BE [in Polish] Bezpieczeństwo energetyczne Polish E 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB [in Polish] Cyberbezpieczeństwo Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIKA [in Polish] Cywilizacyjne i kulturowe aspekty bezpieczeństwa w świecie Polish E 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KM [in Polish] Konwersatorium monograficzne Polish E 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
MOB [in Polish] Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa Polish E 3 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MTOS [in Polish] Metody i techniki operacyjne sił specjalnych w Polsce i na świecie Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTSZ [in Polish] Przestępczość transnarodowa i sposoby jej zwalczania Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SGSB [in Polish] Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SM [in Polish] Seminarium dyplomowe Polish Z 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
TI [in Polish] Technologia Informacyjna Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WM [in Polish] Wykład monograficzny Polish Z 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
A
KM [in Polish] Konwersatorium monograficzne Polish E 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
NK [in Polish] Negocjacje kryzysowe Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCIZ [in Polish] Prawa człowieka a interwencje zbrojne ze względów humanitarnych Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PZ [in Polish] Praktyki zawodowe Polish Z 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0
SM2 [in Polish] Seminarium dyplomowe Polish E 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
WM [in Polish] Wykład monograficzny Polish Z 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WPBIO [in Polish] Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSSW [in Polish] Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE Polish E 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZK [in Polish] Zarządzanie kryzysowe Polish Z 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact