Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kierunek studiów geofizyka
Wydział Wydział Nauk o Ziemi
Kod edycji 04-S2GZ12.2014
Kod programu 04-S2GZ12
Język studiów polski
Cykl rozpoczęcia studiów 2014/2015Z
Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
Profil kształcenia ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów stacjonarne
Liczba semestrów 4
Obszary, dziedziny, dyscypliny do których kierunek jest przyporządkowany
    Tytuł zawodowy magister
    Dalsze studia możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie
    Kod ISCED

    Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
    Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |