Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kierunek studiów geologia
Wydział Wydział Nauk o Ziemi
Kod edycji 04-S2GE12.2015
Kod programu 04-S2GE12
Język studiów polski
Cykl rozpoczęcia studiów 2015/2016Z, 2016/2017Z
Poziom kształcenia studia drugiego stopnia
Profil kształcenia ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów stacjonarne
Liczba semestrów 4
Obszary, dziedziny, dyscypliny do których kierunek jest przyporządkowany
  • Obszar nauk przyrodniczych
    • Nauki o Ziemi
      • Geologia
Tytuł zawodowy magister
Dalsze studia możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie
Kod ISCED 0532

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |