University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
A
04-GEI-S1-100 [in Polish] Ewolucja Ziemi Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-121 [in Polish] Matematyka w naukach o Ziemi Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-122 [in Polish] Fizyka w naukach o Ziemi Polish E 4 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-124 [in Polish] Podstawy geologii Polish E 6 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-126 [in Polish] Podstawy geografii Polish E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-127 [in Polish] Podstawy geodezji, topografii i kartografii Polish E 5 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTHER REQUIREMENTS
04-GEI-S1-006 [in Polish] Moduł humanistyczny lub społeczny 1 Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-175 [in Polish] Język angielski 1 Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-271 [in Polish] Wychowanie fizyczne 1 Polish Z 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
A
04-GEI-S1-110 [in Polish] Mineralogia 1 Polish Z 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-117 [in Polish] Paleontologia B Polish E 5 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-118 [in Polish] Ochrona środowiska B Polish E 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-119 [in Polish] Podstawy chemiczne nauk o Ziemi 1 Polish Z 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-125 [in Polish] Geologia fizyczna Polish E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNSHIPS AND FIELD WORK
04-GEI-S1-190 [in Polish] Ćwiczenia terenowe - Geologia ogólna Polish Z 7 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0
OTHER REQUIREMENTS
04-GEI-S1-176 [in Polish] Język angielski 2 Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-272 [in Polish] Wychowanie fizyczne 2 Polish Z 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
A
04-GEI-S1-201 [in Polish] Mineralogia 2 Polish E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-204 [in Polish] Tektonika i geologia strukturalna B Polish E 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-211 [in Polish] Hydrogeologia Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-219 [in Polish] Geomorfologia Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-220 [in Polish] Geologia historyczna i stratygrafia B Polish Z 3 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-221 [in Polish] Geologia czwartorzędu Polish E 2 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-223 [in Polish] Wiertnictwo B Polish Z 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-230 [in Polish] Podstawy chemiczne nauk o Ziemi 2B Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-270 [in Polish] Ekonomia Polish Z 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-305 [in Polish] Sedymentologia A Polish E 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTHER REQUIREMENTS
04-GEI-S1-007 [in Polish] Moduł humanistyczny lub społeczny 2 Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-275 [in Polish] Język angielski 3 Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
A
04-GEI-S1-222 [in Polish] Geofizyka B Polish Z 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-225 [in Polish] Petrologia B Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-306 [in Polish] Geologia środowiskowa Polish Z 3 30 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-MF1 [in Polish] Przedmiot fakultatywny 1 - Metody komputerowe w geologii [in Polish] Student wybiera jeden przedmiot spośród zaproponowanych
04-GES1-224 [in Polish] Geologia inżynierska B Polish E 3 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNSHIPS AND FIELD WORK
04-GEI-S1-291 [in Polish] Ćwiczenia terenowe - Petrologia Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0
04-GEI-S1-292 [in Polish] Ćwiczenia terenowe - Tektonika i geologia strukturalna B Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0
04-GEI-S1-295 [in Polish] Ćwiczenia terenowe - Geofizyka Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0
04-GEI-S1-296 [in Polish] Ćwiczenia terenowe - Hydrogeologia, geologia inżynierska i geologiczna obsługa wierceń Polish Z 4 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0
OTHER REQUIREMENTS
04-GEI-S1-276 [in Polish] Język angielski 4 Polish E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
A
04-GEI-S1-218 [in Polish] Geochemia B Polish E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-321 [in Polish] Złoża surowców energetycznych Polish Z 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-322 [in Polish] Górnictwo B Polish E 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-324 [in Polish] Hydrogeologia inżynierska Polish E 6 15 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-325 [in Polish] Zagadnienia prawne Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-326 [in Polish] Geostatystyka i metody obliczeniowe Polish Z 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-604 [in Polish] Gruntoznawstwo inżynierskie Polish E 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-MF2 [in Polish] Przedmiot fakultatywny 2 [in Polish] Student wybiera jeden przedmiot spośród zaproponowanych
SEMESTER 6
A
04-GEI-S1-327 [in Polish] Surowce skalne i chemiczne Polish E 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-328 [in Polish] Geologia i ekonomika złóż rud metali Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-329 [in Polish] Zagospodarowanie przestrzenne Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-330 [in Polish] Kartowanie geologiczne B Polish Z 4 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-331 [in Polish] Instrumentalne metody badań w geologii Polish Z 4 15 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-MF3 [in Polish] Przedmiot fakultatywny 3 [in Polish] Student wybiera jeden przedmiot spośród zaproponowanych
INTERNSHIPS AND FIELD WORK
04-GEI-S1-394 [in Polish] Ćwiczenia terenowe - Geologia i eksploatacja złóż B Polish Z 4 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0
04-GEI-S1-395 [in Polish] Ćwiczenia terenowe - Kartowanie geologiczne Polish Z 5 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
SEMESTER 7
A
04-GEI-S1-010 [in Polish] Mineralogia techniczna Polish Z 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-011 [in Polish] Geologia regionalna Polski B Polish E 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-012 [in Polish] Modelowanie procesów geologicznych Polish E 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-013 [in Polish] Odnawialne źródła energii Polish Z 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-080 [in Polish] Seminarium inżynierskie Polish Z 5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-085 [in Polish] Pracownia inżynierska Polish Z 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-GEI-S1-MF4 [in Polish] Przedmiot fakultatywny 4 [in Polish] Student wybiera jeden przedmiot spośród zaproponowanych

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact