University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Detailed information (2)

Graduation requirements [in Polish] Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych w programie studiów, uzyskanie 210 punktów ECTS, przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej (projektu inżynierskiego) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
Internships (hours and conditions) [in Polish]
Professional qualifications [in Polish]
Number of ECTS credits required to achieve the qualification equivalent to the level of study 210
Percentage of the ECTS credits for each of the areas to which the learning outcomes are related to the total number of ECTS credits natural sciences : 100%

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact