Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kod modułu Nazwa modułu Język
wykładowy
Egzamin / zaliczenie
ECTS Rodzaje zajęć (liczba godzin)
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Konwersatorium
Seminarium
Proseminarium
Lektorat
Ćwiczenia terenowe
Warsztat
Praktyka
Tutoring
E-learning
SEMESTR 1
A
02-KO2S-12-03 Antropologia widowisk polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-09 Public Relations (moduł społecznościowy I) polski E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-01 Teorie estetyki polski E 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-02 Antropologia kultur świata polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-04 Dramat XX wieku polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-05 Film i nowe media w kulturze polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-06 Interpretacja przekazów audiowizualnych polski Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-07 Zagadnienia współczesności literackiej polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-08 Arcydzieło a bestseller polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-10 Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej (moduł społecznościowy II) polski Z 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-16-13 Antropologia miejsca polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-KO1S-13-jo Język obcy polski Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 2
A
02-KO2S-12-13A Seminarium magisterskie TAK I polski Z 10 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-14A Antropologia kultur Europy polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-16A Analiza i interpretacja tekstu kulturowego (laboratorium) polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-17A Dzieje kultury polskiej XIX i XX wieku polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-18A Dzieje Śląska polski Z 3 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-11 Antropologia kultury polski E 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-12 Estetyka polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
02-KO2S-12-abtA Antropologiczne badania terenowe polski Z 4 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 3
A
02-KO2S-12-19A Antropologia filozoficzna polski Z 3 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-20A Seminarium magisterskie TAK II polski Z 10 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-21 Filozofia kultury polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-22A Antropologia kultury polskiej polski E 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-23A Lingwistyczne teorie kultury polski Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-25 Wykład monograficzny (filmoznawstwo i wiedza o mediach) polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-26A Antropologia literatury (laboratorium) polski Z 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-28A Archeologia wiedzy praktycznej polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 4
A
02-KO2S-12-15A Współczesne teorie kultury polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-24A Wiedza o religiach - wybrane zagadnienia polski Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-27A Seminarium magisterskie TAK III polski Z 18 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-29A Kultura współczesna - wybrane zagadnienia polski Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
02-KO2S-12-pkA Praktyki kultury polski Z 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |