Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kod modułu Nazwa modułu Język
wykładowy
Egzamin / zaliczenie
ECTS Rodzaje zajęć (liczba godzin)
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Konwersatorium
Seminarium
Proseminarium
Lektorat
Ćwiczenia terenowe
Warsztat
Praktyka
Tutoring
E-learning
SEMESTR 1
A
02-KO2S-12-03 Antropologia widowisk polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-09 Public Relations polski E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-01 Teorie estetyki polski E 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-02 Antropologia kultur świata polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-04 Dramat XX wieku polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-05 Film i nowe media w kulturze polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-06 Interpretacja przekazów audiowizualnych polski Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-07 Zagadnienia współczesności literackiej polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-08 Arcydzieło a bestseller polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-10 Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej polski Z 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-16-13 Antropologia miejsca polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-KO1S-13-jo Język obcy polski Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 2
A
02-K02S-12-14F Historia myśli filmowej polski E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K02S-12-15F Kino współczesne: nurty i konwencje polski Z 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K02S-12-16F Metodologia badań nad filmem i nowymi mediami polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-13F Seminarium magisterskie FWM I polski Z 8 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-17F Wybrane zagadnienia kinematografii polskiej polski Z 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-18F Warsztaty nowomedialne: wprowadzenie polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-11 Antropologia kultury polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-12 Estetyka polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-K02S-15-modog Moduł ogólnouczelniany polski Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-32-WF1 Wychowanie fizyczne polski Z 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 3
A
02-K02S-12-19F Kino współczesne: gatunki i autorzy polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K02S-12-22F Teoria filmu i nowych mediów polski Z 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K02S-12-23F Estetyka filmu i nowych mediów polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-20F Seminarium magisterskie FWM II polski Z 14 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-21 Filozofia kultury polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-24F Warsztaty nowomedialne: współczesna sztuka nowych mediów polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-25 Wykład monograficzny polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 4
A
02-KO2S-12-26F Film w kulturze cyfrowej polski E 4 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-27F Seminarium magisterskie FWM III polski Z 26 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |