Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kod modułu Nazwa modułu Język
wykładowy
Egzamin / zaliczenie
ECTS Rodzaje zajęć (liczba godzin)
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Konwersatorium
Seminarium
Proseminarium
Lektorat
Ćwiczenia terenowe
Warsztat
Praktyka
Tutoring
E-learning
SEMESTR 1
A
02-KO2S-12-03 Antropologia widowisk polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-09 Public Relations polski E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-01 Teorie estetyki polski E 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-02 Antropologia kultur świata polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-04 Dramat XX wieku polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-05 Film i nowe media w kulturze polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-06 Interpretacja przekazów audiowizualnych polski Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-07 Zagadnienia współczesności literackiej polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-08 Arcydzieło a bestseller polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-10 Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej polski Z 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-16-13 Antropologia miejsca polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-KO1S-13-jo Język obcy polski Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 2
A
02-KO2S-12-13T Seminarium magisterskie T I polski Z 8 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-14T Historia teatru i dramatu polskiego do 1830 roku polski Z 3 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-15T Poetyka dramatu polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-16T Lektura dramatu polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-18T Warsztaty teatralne polski E 4 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12- 22T Metodologia badań teatrologicznych polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-11 Antropologia kultury polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-12 Estetyka polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-K02S-15-modog Moduł ogólnouczelniany polski Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-32-WF1 Wychowanie fizyczne polski Z 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 3
A
02-KO2S-12-19T Historia teatru i dramatu polskiego 1831-1914 polski E 4 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-20T Seminarium magisterskie T II polski Z 13 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-21 Filozofia kultury polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-22T Zajęcia autorskie z teatru polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12- 23T Organizacja życia teatralnego polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-24T Teatr polski dwudziestolecia międzywojennego polski E 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 4
A
02-KO2S-12-26T Seminarium magisterskie T III polski Z 21 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12- 28T Krytyka teatralna (warsztaty) polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |