Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kod modułu Nazwa modułu Język
wykładowy
Egzamin / zaliczenie
ECTS Rodzaje zajęć (liczba godzin)
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Konwersatorium
Seminarium
Proseminarium
Lektorat
Ćwiczenia terenowe
Warsztat
Praktyka
Tutoring
E-learning
SEMESTR 1
A
02-KO2S-12-03 Antropologia widowisk polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-09 Public Relations polski E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-01 Teorie estetyki polski E 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-02 Antropologia kultur świata polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-04 Dramat XX wieku polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-05 Film i nowe media w kulturze polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-06 Interpretacja przekazów audiowizualnych polski Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-07 Zagadnienia współczesności literackiej polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-08 Arcydzieło a bestseller polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-10 Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej polski Z 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-16-13 Antropologia miejsca polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-KO1S-13-jo Język obcy polski Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 2
A
02-K02S-14-13E Seminarium magisterskie I EM polski Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-11 Antropologia kultury polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-12 Estetyka polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02- KO2S-14-14EM Historia urbanistyki polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-15 Antropologia miasta polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-16 Antropologia zmysłów polski Z 5 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-17 Sztuka w przestrzeni publicznej polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-18 Antropologia mody i ubioru polski Z 3 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-19EM Estetyka dizajnu polski Z 3 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-K02S-15-modog Moduł ogólnouczelniany polski Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-32-WF1 Wychowanie fizyczne polski Z 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 3
A
02-KO2S-12-21 Filozofia kultury polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-25EM Wykład monograficzny (estetyka miasta) polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-20EM Seminarium magisterskie II EM polski Z 10 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-22EM Inteligentne miasto – od teorii do praktyki polski Z 3 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-23 Doświadczenie miasta polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-24EM Śląsk – przestrzeń myślenia polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-26 Media w przestrzeni miasta polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 4
A
02-KO2S-12-27EM Seminarium magisterskie III EM polski Z 21 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-28EM Warsztaty isotype polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-29 Ekokrytyka polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |