Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kod modułu Nazwa modułu Język
wykładowy
Egzamin / zaliczenie
ECTS Rodzaje zajęć (liczba godzin)
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Konwersatorium
Seminarium
Proseminarium
Lektorat
Ćwiczenia terenowe
Warsztat
Praktyka
Tutoring
E-learning
SEMESTR 1
A
02-KO2S-12-03 Antropologia widowisk polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-09 Public Relations polski E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-01 Teorie estetyki polski E 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-02 Antropologia kultur świata polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-04 Dramat XX wieku polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-05 Film i nowe media w kulturze polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-06 Interpretacja przekazów audiowizualnych polski Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-07 Zagadnienia współczesności literackiej polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-08 Arcydzieło a bestseller polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-10 Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej polski Z 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-16-13 Antropologia miejsca polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-KO1S-13-jo Język obcy polski Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 2
A
02-KO2S-12-13 L Seminarium magisterskie KL I polski Z 10 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-14L Metodologia badań literackich polski E 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-15L Warsztaty krytyki artystycznej polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-16 Problemy estetyki współczesnej polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-17L Zajęcia autorskie z kultury literackiej polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-18L Literatura między mediami polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-11 Antropologia kultury polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-14-12 Estetyka polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-K02S-15-modog Moduł ogólnouczelniany polski Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-32-WF1 Wychowanie fizyczne polski Z 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 3
A
02-K02S-12-24L Eseistyka literacka polski E 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-19L Laboratorium krytyki literackiej polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-20L Seminarium magisterskie KL II polski Z 8 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-21 Filozofia kultury polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-22L Najnowsze zjawiska literackie polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-23L Laboratorium reportażu polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-25L Wykład monograficzny polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-26L Techniki perswazyjne polski E 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 4
A
02-KO2S-12-27 L Seminarium magisterskie KL III polski Z 26 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-28L Fenomeny literackiej współczesności polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO2S-12-29L Promocja książki polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |